Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί και Ουρντού για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας και του Κέντρου Ενημέρωσης της ΑΡΣΙΣ για τον Εντοπισμό και την Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

EEA Streetwork

Αρ. Πρωτ: Θ 14373

Ημερομηνία: 12/09/23

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης φαρσόφωνου και ουρντόφωνου διερμηνέα – διαπολιτισμικού μεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας και του Κέντρου Ενημέρωσης για τον Εντοπισμό και την Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο:

Η ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου: Η επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) με την λειτουργία: α) Κέντρου Ενημέρωσης (Info Desk) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σκοπό αφενός τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλείς συνθήκες και προσεγγίζουν αυτοβούλως το γραφείο παιδικής προστασίας ή παραπέμπονται από τον ΕΜΕΑ και την ενημέρωση τους, με καθήκοντα που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και β) Κινητής Μονάδας (Mobile Unit)  στην πόλη  της Θεσσαλονίκης με σκοπό τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ή βρίσκονται σε κίνηση στις αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης μέσω της ομάδας πεδίου ή κατόπιν αιτήματος του ΕΜΕΑ, με καθήκοντα που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2014 – 2021.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Διερμηνεία και διαπολιτισμική μεσολάβηση για την υποστήριξη του έργου του Κέντρου Ενημέρωσης και της Κινητής Μονάδας της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη με τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

 • Επακριβή διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ του προσωπικού και των εξυπηρετούμενων χωρία καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο και με πλήρη εχεμύθεια.
 • Συνοδεία και διερμηνεία σε Αστυνομικά Τμήματα Αναφοράς για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των ανηλίκων, καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες, ιατρικές δομές κ.λπ.
 • Συνοδεία και διερμηνεία κατά την μεταφορά των ανηλίκων στις εκάστοτε δομές φιλοξενίας.
 • Συνοδεία της ομάδας Streetwork και διερμηνεία κατά την πραγματοποίηση της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο ή σε άλλους χώρους παρέμβασης.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντά του καθώς και την προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί (σε προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Άριστη γνώση Ουρντού (σε προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών (σε προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διερμηνεία με ασυνόδευτους ανηλίκους

Απαραίτητα προσόντα που θα κριθούν στην συνέντευξη:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αξιοπιστία και δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πιεστικές συνθήκες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Παστού
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας ως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί και Ουρντού».

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί υποψήφιος/α, εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα   (εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου. *Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el