Add Your Heading Text Here

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 07/10/2021

Α.Π.: ΠΡ 143/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές αναφορικά με την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού για το Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Άλκη Ζέη» που λειτουργεί η Οργάνωση στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

__________________________

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητάει από προμηθευτές έγγραφες προσφορές για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού στο Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Άλκη Ζέη» που λειτουργεί η Οργάνωση στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού στο Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Άλκη Ζέη» που λειτουργεί η Οργάνωση στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Χρόνος και τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Ο χρόνος υλοποίησης της παροχής της υπηρεσίας θα οριστεί από τις 01/11/2021 έως τις 30/11/2021. Σε περίπτωση διακοπής του υλοποιούμενου προγράμματος ή της σχετικής αντίστοιχης χρηματοδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε και αζήμια για την ίδια τη σχετική σύμβαση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει από την 07/10/2021 έως και την 20/10/2021  και ώρα 12:00 με αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπευθύνων angelopoulou.arsis@gmail.com και mpatara.arsis@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ‘ΑΛΚΗ ΖΕΗ’ ΣΑΜΟΣ.

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται παρακάτω (Δ. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς).

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου)

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα αναζήτηση έγγραφων προσφορών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

3) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Η χαμηλότερη  οικονομική προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

4) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i.          ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ.

ii.         Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

iii.       ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

iv.        Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

β. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.: 

i.          Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

ii.         Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για τις τυχόν προ ΓΕΜΗ καταχωρίσεις) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.

γ. Εάν ο υποψήφιος είναι ατομική επιχείρησης:

i.          Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

ii.         Ποινικό Μητρώο

iii.        Εικόνα επιχείρησης από taxisnet για νόμιμο εκπρόσωπο, έδρα επιχείρησης κλπ.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του και/ή ακύρωσης της διαδικασίας.

7) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/).

8) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

9) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

10)Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

11) Η παρούσα αναζήτηση τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μέχρι την ημέρα παράδοσης-παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF και η σχετική χρηματοδότηση.

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των εξακοσίων ευρώ (550,00 ευρώ) άνευ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. Καθημερινά
Α.)Χώρος γραφείων  Καθαρισμός γραφείων, καθισμάτων και επιφανειών, και λοιπών συσκευών και αντικειμένων γραφείων, αλλαγή σάκων απορριμμάτων και μεταφορά τους στους κάδους,  απολύμανση εσωτερικών θυρών χειρολαβών από αποτυπώματα και ρύπους, καθαρισμός εισόδου, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 
B.)Χώρος κουζίνας   Καθαρισμός ντουλαπιών, ψυγείου, λοιπών συσκευών και αντικειμένων, πλύσιμο νεροχύτη και πλακιδίων, πλύσιμο, στέγνωμα και γυάλισμα μεταλλικών βρυσών και αντικειμένων, τοποθέτηση χαρτικών όταν απαιτείται, αλλαγή σάκων απορριμμάτων και μεταφορά τους στους κάδους, σκούπισμα – σφουγγάρισμα δαπέδων. 
 Γ)Χώροι τουαλέτας   Αλλαγή σάκων απορριμμάτων και μεταφορά τους στους κάδους, καθαρισμός ειδών υγιεινής, και απολύμανση, τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και χαρτικών όταν απαιτείται  καθαρισμός και γυάλισμα ανοξείδωτων μεταλλικών επιφανειών και βρυσών, πλύσιμο και απολύμανση πλακιδίων, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  
      B. Μία φορά την εβδομάδα
Καθαρισμός ελεύθερων επιφανειών  Έπιπλα, αρχειοθήκες, τοίχους, κ.α., ξεσκόνισμα παιχνιδιών , καθαρισμός ντουλαπών εσωτερικά, πλύσιμο καλάθων αχρήστων, πλύσιμο αυλής ,καθαρισμός τζαμιών.

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Παροχή υπηρεσίας για το σύνολο των χώρων ΣΥΝΟΛΟ:    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ UNICEF

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

el