Add Your Heading Text Here

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 28/04/2021

Α.Π.: ΠΡ 58/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Αθήνα,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

__________________________

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητάει από προμηθευτές έγγραφες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Αθήνα,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Αθήνα,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

Χρόνος και τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας θα οριστεί από τις 06/05/2021 έως τις 07/05/2021. Σε περίπτωση διακοπής του υλοποιούμενου προγράμματος ή της σχετικής αντίστοιχης χρηματοδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε και αζήμια για την ίδια τη σχετική σύμβαση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνεται με την παράδοση των προς προμήθεια ειδών της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει από την 29η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 έως και την 5η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη  στα Γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται παρακάτω (Δ. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς).

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου)

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα αναζήτηση έγγραφων προσφορών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

3) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Η χαμηλότερη  οικονομική προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

4) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i.          ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ.

ii.         Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

iii.        ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

iv.        Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

β. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.: 

i.          Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

ii.         Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για τις τυχόν προ ΓΕΜΗ καταχωρίσεις) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσας αναζήτησης.

6) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του και/ή ακύρωσης της διαδικασίας.

7) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/).

8) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

9) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

10)Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

11) Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μέχρι την ημέρα παράδοσης-παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece”, και η σχετική χρηματοδότηση.

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) άνευ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μνημες Τιμες χωρις ΦΠΑ Τιμες με ΦΠΑ
Memory Crucial DDR3 4GB 1600MHz
Memory G.Skill Aegis  DDR4 16GB 2400 F4
Memory Crucial DDR4 8GB
Memory Kingston DDR3L 4GB
Memory Crucial DDR4 4GB
Ram TeamGroup DDR3 4GB 1600
Ram Corsair DDR2 2GB 800 Mhz
Δίσκοι-Οπτικά  
SSD Toshiba TR200 240GB Sata3
Hard Disk WD Elements Desktop Storage Usb3
Hard Disk Samsung SSD 860 Evo series 500GB
Hard Disk KingSton SSD A400 240GB
Hard Disk KingSton SSD 120GB Sata
Hard Disk KingSton SSDNow Ms200 120GB Sata
Hard Disk Maxtor M3 Portable 3 1TB
Hard Disk KingSton SSDuv400 120GB
Hard Disk Toshiba 2TB Sata III 3,5”
Hard Disk KingSton SSD 120GB Sata
DVD-RW Asus DRW-240
SSD Adata Premier SP 580 120 GB
SSDS Crucial 8500 240 GB 2.5 sata 3
SSD Adata ULT SU800 256 GB
Hard disk maxtor M3 portable 3.0 2TB
Hard Disk Baracuda Compute 2TB Sata III St2000DM06
Τροφοδοτικά    
Τροφοδοτικό MSystems 600W
Τροφοδοτικό Corsair Modular CX750
Battery 2 power 5200mAh 14.8V Li-ion
Δικτυακά    
Power Line Adapter Kit TpLink
Dlink Giagabit Switch 10/100/1000
Ethernet Lan Cable 5m Cat 5
TpLink Wireless N ADSL2+ Modem Router TD W8960N
TpLInk Wireless N Range Extender With Ac Pass Throught TL-WA860RE
Switch TP-Link 8p 1000 TL-SG1008D
TpLink 8 port Gigabit 10/100/1000
Access Point Tp Link TlWA801 300MbS Wl
Wireless AP ubiquiti Nano Station Loco
KVMAten 2 port usb ps2
Switch HPE office Connect 1420 24g
Hp Deskjet 2632 AllinOne
    ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α 24% : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ME  Φ.Π.Α 24% :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΒΑΣΙΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Για να δείτε την αναζήτηση προσφορών πατήστε εδώ

el