Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

983 ραντεβού στην κοινωνική υπηρεσία, 955 νομικές επισκέψεις 7 μήνες λειτουργίας.

Αυτοί είναι οι αριθμοί της ΣΥΝ – Παράσταση !!!

Η λειτουργία της υπηρεσίας Νομικής βοήθειας, που σχεδίασε και υποστηρίζει η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκύπτει από την ανάγκη και το αίτημα πρόσβασης  των πολιτών στη δικαιοσύνη και στοχεύει να αντιμετωπίσει συνθήκες και καταστάσεις των πολιτών που είναι αποτέλεσμα των αυξανόμενων κατασχέσεων αλλά και άλλων «αριθμών»: όπως του 25,6% δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο, του 60% της ανεργίας των νέων, του 35,7% δείκτη των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού[1], της επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας, της βίας στις οικογενειακές σχέσεις, κλπ.

Είναι αριθμοί και καταστάσεις που  αποτυπώνουν  μια ζοφερή πραγματικότητα η οποία παράγεται από την κοινωνικοοικονομική καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη των Αθηνών. Είναι το αποτέλεσμα και οι συνέπειες της λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που επηρεάζει την ζωή των πολιτών, ντόπιων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, ανδρών και γυναικών, παιδιών, νέων και ενηλίκων, εργαζομένων και ανέργων, υπερχρεωμένων, ατόμων και ομάδων σε ευάλωτη κοινωνική θέση. Άτομα, ομάδες και πληθυσμοί που έχουν περιορισμούς και αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που προϋποθέτει η πρόσβαση και η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και που αδυνατούν να καλύψουν το υψηλό κόστος της δικαιοσύνης.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας επιχειρεί να συνηγορήσει και να διαμεσολαβήσει υπέρ των ατόμων, ομάδων και πληθυσμών που είναι πίσω από τους αριθμούς. Να δημιουργήσει το χώρο να εκφραστούν αιτήματα δικαίου και να αποκατασταθούν δικαιώματα και κυρίως η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε νομικές διαδικασίες και δωρεάν νομικές ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης, διευκόλυνσης και δικαστικής συνδρομής.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας στελεχώνεται από πέντε νομικούς, τρεις κοινωνικές επιστήμονες και μια οικονομολόγο. Λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 πμ μέχρι τις 21:00 μμ. Η ομάδα στελεχών αποστολή έχει την εξυπηρέτηση και συνεργασία με άτομα και οικογένειες, ταυτόχρονα με την ομαδική και δημόσια ενημέρωση και παρέμβαση για την βελτίωση νομικών και θεσμικών προβλέψεων και πρακτικών.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας αναλαμβάνει την υποστήριξη των νομικών και κοινωνικών αιτημάτων ατόμων με χαμηλό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό οι δικηγόροι της υπηρεσίας μεσολαβούν καθημερινά στη διοίκηση, συγγράφουν και υποβάλουν αιτήματα, υπομνήματα και καταγγελίες, συγγράφουν δικόγραφα και αναλαμβάνουν και τη δικαστική εκπροσώπηση ωφελουμένων σε ορισμένες στρατηγικά επιλεγμένες περιπτώσεις, ενώ συγχρόνως επικαιροποιούν διαρκώς τις γνώσεις τους και την ενημέρωσή τους σε ένα ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον, διατυπώνουν δημόσιο λόγο με στόχο την παρέμβαση και τη συνηγορία σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο και την ενίσχυση του θεσμού της νομικής βοήθειας. Επιπλέον, η ομάδα συνεργάζεται με άλλους φορείς και υπηρεσίες και αξιοποιεί τη δικτύωσή της για να παραπέμψει, όταν απαιτείται, υποθέσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η υποδοχή των ωφελούμενων και η λήψη κοινωνικού ιστορικού. Πλαισιώνοντας τη δράση των δικηγόρων, καταγράφεται το αίτημα και προγραμματίζεται το αρχικό ραντεβού. Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, δίνονται άμεσες νομικές πληροφορίες και συμβουλευτική. Παράλληλα, η κοινωνική υπηρεσία της νομικής βοήθειας, ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτα αιτήματα, όπως η σίτιση ή η ένδυση, με παραπομπές σε αρμόδιους φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Η διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες καλύπτει την ανάγκη για εξειδικευμένη βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι αποφυλακισμένοι, οι άστεγοι, τα άτομα με ψυχικές παθήσεις κ.ά., που και λόγω οικονομικής δυσχέρειας δυσκολεύονται ή αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και οδήγησε στη δημιουργία δικτύου παραπομπών και αλληλεγγύης.

Παράλληλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Νομικής Βοήθειας επιχειρούν από την έναρξη της λειτουργίας της και καθημερινά την δικτύωση και την σταθερή συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου, ευρύτερα δημόσιου, συνδικαλιστικού και ιδιωτικού τομέα, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητες αρχές, παραπέμποντας υποθέσεις και μεταφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στους ωφελούμενους και στις ωφελούμενες που απευθύνονται στις υπηρεσίες της. Συμμετέχουν σε εργαστήρια με στόχο την ανάδειξη των δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και επικοινωνούν τις δράσεις της Νομικής Υπηρεσίας στις ομάδες στόχο αλλά κα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Υπηρεσίας Νομικής Βοήθειας αποτελεί δομή της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού από το 1992. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει δράση, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά, τους νέους και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Η Νομική Υπηρεσία στεγάζεται στο Φρουραρχείο, Δομοκού 2 10440 Αθήνα,

απέναντι από το Σ. Σταθμό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας, 210 8257661-3

Καθημερινά 9:00 – 21:00

[1] σύμφωνα με τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf εδώ

el