Add Your Heading Text Here

Επιστολή ΑΡΣΙΣ ESTIA II

Προς: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπόψη: Υπουργού κ. Μηταράκη

              Γενικού Γραμματέα Μετανάστευσης, κ. Γεωργιάδη

              Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Λογοθέτη

Κοινοποίηση: α) Γραφείο Πρωθυπουργού

                       β) Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κ. Leclerc

                       γ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κα. Johansson

δ) Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνο για τον Ευρωπαϊκό   

    Τρόπο Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

                            ε) Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

στ) Υπουργείο Εργασίας

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020,

Α.Π: 621/20

Αξιότιμες/αξιότιμοι κύριες/κύριοι,

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομότυπα συστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα τα τελευταία 28 χρόνια. Η ΑΡΣΙΣ δραστηριοποιείται στην υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.

Από το έτος 2016 η ΑΡΣΙΣ ανέλαβε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το πρόγραμμα “Relocation Scheme” και ήδη  “ESTIA ΙΙ” που στοχεύει στην προσωρινή φιλοξενία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η ΑΡΣΙΣ έχει αναπτύξει δίκτυο διαμερισμάτων που φιλοξενούν αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Χίο, Σάμο, Κώ, Λέρο και Ρόδο. Η ΑΡΣΙΣ παρέχει συνολικά 1.990 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 585 θέσεις είναι στην Αθήνα, οι 979 στη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο, οι 414 στη Θεσσαλονίκη και οι 12 στο Βόλο.

Όπως καλά γνωρίζετε η 31/5/2020 είναι η τελευταία ημέρα φιλοξενίας περίπου 6.500 αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε διαμερίσματα του προγράμματος «ESTIA II» σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 13348/7.4.2020, στους οποίους προστίθενται δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να εκφράσουμε την αυξανόμενη ανησυχία μας ότι από τη Δευτέρα 1/6/2020 θα βρεθούμε όλες και όλοι αντιμέτωποι με μία νέα επείγουσα κατάσταση που πρέπει να αποφύγουμε συντεταγμένα και ομόψυχα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα του προγράμματος «ESTIA II» είναι εξαιρετικά ευάλωτοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, άτομα με δυσίατες ή ανίατες ασθένειες, άτομα με σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με σοβαρότατες ευαλωτότητες, καθώς και πυρηνικές ή και μονογονεϊκές οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί θα αναγκαστούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία να μείνουν άστεγοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και χωρίς χρήματα, αφού με την έξοδό τους από τα διαμερίσματα διακόπτεται και η οικονομική τους ενίσχυση από το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες παιδιά θα υποχρεωθούν να διακόψουν τη φοίτησή τους στα σχολεία τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το ψυχισμό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ από τις 30/4/2020 έχουμε αποστείλει εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες κοινωνικές εκθέσεις στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφορικά με πρόσφυγες που πρέπει να εξαιρεθούν των εξόδων, οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέχρι σήμερα ουδέν γνωρίζουμε για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

Κατεβάστε την επιστολή από εδώ.

el