Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

12 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά στο Δρόμο: Διαρκής η προσπάθεια για την άρση του αποκλεισμού των ανηλίκων που μειονεκτούν κοινωνικά

Ψυχοκοινωνικές κι εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης προσαρμοσμένες στις ανάγκες ανηλίκων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό ή βρίσκονται στο περιθώριο, υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Με αφορμή τη σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά στο Δρόμο, το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) της ΑΡΣΙΣ (Σπάρτης 9, περιοχή Φάληρο) δημοσιεύει απολογιστικά στοιχεία για τη διετία 2019 – 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ωρίων-Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την προστασία του Παιδιού», που υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί την τελευταία διετία είναι ότι η Κοινωνική Υπηρεσία και η Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Παρέμβασης του ΚΥΝ υποστήριξαν συνολικά 2.568 παιδιά σε ανάγκη ή σε κίνδυνο, καθώς και 1.016 οικογένειες ανηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του προγράμματος υποδέχεται τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων ανηλίκων και των οικογενειών τους και αναπτύσσει τις δράσεις της στο ΚΥΝ, ενώ η Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Παρέμβασης επισκέπτεται υποβαθμισμένες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπου διαμένουν πληθυσμοί προσφύγων, μεταναστών και κοινότητες Ρομά, προσεγγίζει τα παιδιά και στη συνέχεια τις οικογένειές τους προκειμένου να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να καταγραφούν αιτήματα, ανάγκες και προβλήματα. 

Ειδικότερα οι κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

-Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική. 

-Χαρτογράφηση και κοινωνική έρευνα στις περιοχές όπου παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση ανηλίκων που εργάζονται στο δρόμο. 

-Εντοπισμό και προσέγγιση ανηλίκων που εργάζονται στο δρόμο, θύματα συστηματικής παραμέλησης, εκμετάλλευσης, ή πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

-Ενημέρωση πολιτών που εντοπίζουν παιδιά και εφήβους να εργάζονται στο δρόμο. 

-Σχολικές εγγραφές και παρακολούθηση σχολικής φοίτησης των παιδιών κι εφήβων σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τους κηδεμόνες των ανηλίκων. 

-Προετοιμασία για ένταξη στην εκπαίδευση και προώθηση στην απασχόληση, μέσα από ατομικό επαγγελματικό προσανατολισμό.

-Διασύνδεση με άλλους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα σε όλη τη χώρα.

-Παροχή ειδών άμεσης ανάγκης και οικιακού εξοπλισμού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος που ζουν τα παιδιά.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κατά τη διετία 2019-2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΥΝ κάλυψε τις ανάγκες 1.013 ανηλίκων (στα προγράμματα συμμετείχαν και νεαροί ενήλικες, καθώς και γονείς στο πλαίσιο της ολιστικής υποστήριξης ανηλίκων μαζί με τις οικογένειές τους), ενώ υποστηρίχθηκαν με υπηρεσίες σχολικής ένταξης και φοίτησης συνολικά 415 ανήλικοι.

Κατά τις περιόδους περιορισμού κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας Covid- 19 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσίασαν μείωση, ωστόσο προσαρμόστηκαν στο μοντέλο της εξ αποστάσεως διαδικτυακής εφαρμογής παρέχοντας ομάδες βιωματικής – μη τυπικής εκπαίδευσης, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, μαθήματα γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης, ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μαθήματα χειρισμού Η/Υ, διδασκαλία της μητρικής γλώσσας για παιδιά προσφύγων και μεταναστών, διδασκαλία ξένων γλωσσών, καθώς και εργαστήρια εργασιακής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής διαχείρισης της καθημερινότητας για γονείς ανηλίκων.

Το Κινητό Σχολείο είναι το βασικό εργαλείο που αξιοποιείται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε υποβαθμισμένες γειτονιές, καταυλισμούς Ρομά, προσφύγων ή μεταναστών, σε παιδιά που ζουν κι εργάζονται στο δρόμο, που έχουν μερική ή καθόλου πρόσβαση στη σχολική φοίτηση. Ο κύριος στόχος είναι η διασύνδεσή τους με μη τυπικές μεθόδους μάθησης.

Οι δράσεις του ΚΥΝ υποστηρίζονται από εθελοντές οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν μια αλληλέγγυα σταθερή βάση του κοινωνικού πλαισίου των παιδιών, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη κοινωνική προστασία τους. Την τελευταία διετία πρόσφεραν υπηρεσίες συνολικά 266 εθελοντές και εθελόντριες.

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος Ωρίων. Μέσω του τμήματος Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα οργανώθηκαν ομάδες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία κι άλλους φορείς υποστήριξης ανηλίκων μέσω των εγκεκριμένων από το Συμβούλιο της Ευρώπης εγχειριδίων εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα Compass και Compassito. Το 2019 και το 2020 υλοποιήθηκαν συνολικά 202 παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε 2.782 ανηλίκους και 596 ενηλίκους.

Το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με τίτλο “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5029944) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ελευθερία Λαδιά, ψυχολόγος, τηλ. 6941 524664 & Αναστασία Λαχτάρα, ειδική παιδαγωγός, τηλ. 6985 981265

Ασυνόδευτοι ανήλικοι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης…

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά στο Δρόμο βρίσκει 53 ασυνόδευτους ανήλικους να ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στη Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός της μειωμένης κινητικότητας στους δρόμους λόγω της πανδημίας και της αυξημένης αστυνομικής επιτήρησης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ομάδας Streetwork για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το προφίλ των ανηλίκων καταγράφεται ως εξαιρετικά ευάλωτο, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανήλικοι σε κίνηση και μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό παρατηρούνται παιδιά μικρότερης ηλικίας (μεταξύ 11 και 14 ετών) καθώς και κορίτσια φτάνοντας πλέον το 15% του πληθυσμού που υποστηρίζει η ομάδα Streetwork. 

Από τους 53 ασυνόδευτους ανηλίκους που έχουν εντοπιστεί, οι 36 ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες αφού έχουν υποστεί βία, εξαναγκαστικό διαχωρισμό από οικογενειακά μέλη, εκμετάλλευση, ενώ ταλαιπωρούνται από σωματικά και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ευαγγελία Κωνσταντίνου, συντονίστρια Streetwork ασυνόδευτων ανήλικων, τηλ. 6940 979450

Το δελτίο τύπου εδώ

el