Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων | Έργο ΜΕΤΟΙΚΟΣ

espa metoikos

Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 7 Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων:

 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα, Βόλου
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία, Θεσσαλονίκης
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες, Θεσσαλονίκης
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος», στην Αλεξανδρούπολη
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη», στην Αλεξανδρούπολη
 • τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Μεταξουργείο, Αθήνας

Η Δομή της Μακρινίτσας και οι τρεις Δομές της Θεσσαλονίκης φιλοξενούν έκαστη 30 αγόρια, ηλικίας 12 έως 18 ετών. Η Δομή της Αθήνας φιλοξενεί 28 αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών. Η Δομή «Έλλη» φιλοξενεί 26 αγόρια, ηλικίας 12 έως 18 ετών, ενώ η Δομή «Φρίξος» φιλοξενεί 25 παιδιά, αγόρια έως 12 ετών και κορίτσια έως 18 ετών.

Συνολικά το έργο παρείχε 199 θέσεις φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους.

Οι Δομές αυτές είχαν δημιουργηθεί από την ΑΡΣΙΣ τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να καταστεί εφικτό να προσφερθούν οι αναγκαίες εκείνες θέσεις στέγασης για τις όλο και αυξανόμενες ροές προσφύγων, και συνεπώς και ασυνόδευτων παιδιών, που έφτασαν στη χώρα μας, ζητώντας άσυλο.

Το 2006 εγκρίθηκε από το Υπουργείο εργασίας το πρόγραμμα «Μέτοικος» και η δημιουργία  για πρώτη φορά από την ΑΡΣΙΣ  Δομής φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών ηλικίας 12-18 ετών στην Μακρινίτσα του Ν. Μαγνησίας.

Το 2009 δημιουργήθηκε η δεύτερη Δομή Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προσέφερε 30 θέσεις φιλοξενίας σε αγόρια 12 – 18 ετών.

Το 2013 δημιουργήθηκε και η Δομή «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη, που παρείχε 26 θέσεων για αγόρια έως 12 ετών και κορίτσια έως 18 ετών.

Τα επόμενα χρόνια,  αξιοποιώντας πολλαπλασιαστικά την εμπειρία της και  με το δεδομένο της τεράστιας αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας, η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τα αρμόδια  Υπουργεία και Διεθνείς Οργανώσεις δημιούργησε άλλες πέντε παρόμοιες δομές φιλοξενίας: στους Ταγαράδες (2016), την Δομή «Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη (2016),  στην Περαία (2017) και στην Αθήνα (2017).

Στόχοι και παρεχόμενες υπηρεσίες

Σε όλους τους Ξενώνες παρέχεται ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων έφηβων. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης, δηλαδή τροφή, στέγη, ένδυση, είδη ατομικής υγιεινής
 • Συνεντεύξεις, κοινωνική έρευνα, ανεύρεση οικογενειακού περιβάλλοντος και διευκόλυνση της επαφής και διασύνδεσης με αυτό. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία και η πραγματοποίησης της  οικογενειακής επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον που βρίσκεται στην Ελλάδα η σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και η διατήρηση της επικοινωνίας με την οικογενένεια του στη χώρα προέλευσης
 • Πληροφόρηση για τα δεδομένα και τις λειτουργίες του νέου κοινωνικού,  πολιτισμικού , και εκπαιδευτικού πλασίου  στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν  τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει,  τους τρόπους συμμετοχής και αξιοποίησή του.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την επιβοήθηση της προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον της αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
 • Ψυχολογική στήριξη για την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των ανηλίκων ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας και να αποκτήσουν δυνάμεις για να σχεδιάσουν το μέλλον τους.
 • Νομική συμβουλευτική, πληροφόρηση/ διασύνδεση με φορείς για τη διεξαγωγή των νομικών διαδικασιών και την υποστήριξη στη διαδικασία ασύλου και την οικογενειακή επανένωση.
 • Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε συνεργασία με τις τοπικές νοσοκομειακές μονάδες.
 • Ένταξη των ανηλίκων σε δημόσια σχολεία της περιοχής και υποστήριξη τους σε στενή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, με παράλληλη παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Οργάνωση μαθημάτων  ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου  με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.
 • Δράσεις ένταξης και κοινωνικοποίησης, συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές  εκδηλώσεις της κοινότητας,  εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κα.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια άτυπης εκαπίδευσης με στόχο την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προετοιμασία της αυτονόμησής.

Η λειτουργία των ξενώνων συνδέεται με το δίκτυο δράσεων και παραπομπών που έχει οργανώσει η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Αθήνα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σκοπός του δικτύου αυτού είναι η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών που θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη τους καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την προσαρμογή και ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα με στόχο την αυτονομία ή την επανένωση με τις οικογένειές τους που ζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ως τον Αύγουστο του 2017 οι Δομές εντασσόταν σε διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης/ χρηματοδοτικά πλαίσια.

Από την 01/08/2017 όλες οι παραπάνω Δομές, εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα  που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ”» (ΣΑΕ: 2017ΣΕ71920008) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Η χρηματοδότηση συνεχίστηκε με το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006) υλοποιείται από τις 1/1/2018 ως τις 31/5/2021, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Σήμερα οι Δομές χρηματοδοτούνται από το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

el