Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1665/25-05-2017 για την Προμήθεια σχολικών ειδών, ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις μεταβατικές δομές ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης καθώς και γραφικής ύλης

Θεσσαλονίκη, 16/06/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π1665/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «ΑΒΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Ανδρέα Γεωργίου 32-34, Τ.Κ. 54627,  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας με το ποσό των 3.758,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό (Λεωφόρος Σχιστού Σκαραμαγκά 102, Πέραμα, 18863) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accomodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreementsymbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον οικονομική προσφορά εδώ.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.