Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1697/07-06-2017 για την Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης στο ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκη, 06/07/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π1697/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ» που εδρεύει στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης,  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας με  ποσό των 2.803,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο, Εστία Προσφύγων στην Καλλιθέα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο, Εστία Προσφύγων στην Καλλιθέα (Λεωφ. Συγγρού αρ. 352) και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων με Αρ.Πρωτ. Π1792

Επαναλαμβάνεται η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών λόγω τροποποίησης του αριθμού των ριχταριών σε δέκα (10). Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει ίδιος.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων  Ταγαράδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/ 0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.