Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων  Ταγαράδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/ 0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1665/25-05-2017 Προμήθεια σχολικών ειδών, ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης

Θεσσαλονίκη, 28/06/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/002], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1665/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «Αββακουμίδης Εμπόριο Ειδών Γραφείου Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέα Γεωργίου 32-34, Τ.Κ.54627 αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 3.758,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. Π1659/23-05-2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων στους Ταγαράδες για τη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Θεσσαλονίκη,28/06/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/002], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1659/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «Σάββας Καρυπίδης» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αργαίου 31, Τ.Κ. 54351 , αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 50.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/ 0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.