Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση ειδών πυρασφάλειας που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας (κτίριο Βόλου)

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ319
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης ειδών πυρασφάλειας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 550,00 χωρίς ΦΠΑ και 682,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί με αριθμό πρωτ. 214/2018 για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών πυρασφάλειας που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στη Μακρινίτσα Μαγνησίας (κτίριο Βόλου), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 550,00 χωρίς ΦΠΑ και 682,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης στις Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος-Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας για τις δομές της Θεσσαλονίκης και για τη Μακρινίτσα έως τις 15/5/2018.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ316
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 3.724 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 3.201,57 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 3.970,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος-Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με αριθ. Πρωτ. 9298/04-05-18 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων  της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 9298/04-05-18 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων  της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management»,  που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.