Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους στον ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 30 φιλοξενούμενους στον ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών με Αρ.Πρωτ. Π1453

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 20/04/2017 απόφασής τους και αναφορικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Π1453 πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών», ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής προσφορών έως τις 24/04/2017 και συνακόλουθα αυξάνεται η διάρκεια του έργου και επεκτείνεται έως 05/05/2017. Επιπλέον τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και ειδικότερα, δεν απαιτείται πλέον το κουζινάκι, και απαιτούνται ηλεκτρικές κουζίνες, συνακόλουθα αυξάνεται και ο προϋπολογισμός του έργου στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€ 6.200,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω πρόσκλησης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές στην διάρκεια και στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου.