Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (CPV Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2,  διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6)  για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα (NUTS: EL 30, 51, 52 και 61) για το έτος 2018, προϋπολογισμού 126.919,23 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 143.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 13% (Αριθ. Διακ. 4/2018).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ344
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 884,96 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου, αναζητά προμηθευτές ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος Στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για τον εορτασμό του Ραμαζανιού στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ342
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τον εορτασμό του Ραμαζανιού,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 791,17 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 894,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου, αναζητά προμηθευτές ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τον εορτασμό του Ραμαζανιού στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ341
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 564,52 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 700,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος).

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας για το έτος 2018.

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) – επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα στο σύνολο της προμήθειας καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0) για τις ανάγκες για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου , Ταγαράδες, Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας (NUTS: EL 51, 52 και 61) για το έτος 2018, προϋπολογισμού 23.657,26 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 29.335,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% (Αριθ. Διακ. 3/2018).