Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. Π842/12-1- 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στον ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκη, 02/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π842/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση  «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ» που εδρεύει στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση που ανέρχεται στο ποσοστό των 2,5 % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο στο νομό Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτή προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. Π841/12-1- 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Θεσσαλονίκη, 02/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π841/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση  «ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στο 8ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Άνθειας, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση που ανέρχεται στο ποσοστό των 1,2% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο στο νομό Έβρου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. 41/2017 για την προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού

Αθήνα, 27/1/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/41/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης/Θεσσαλονίκης (Κάτω Σχολάρι), αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού στο ποσό των € 3.942,00 άνευ ΦΠΑ και € 4.888,08 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Relocation and Reception Scheme
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη