Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών catering στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία – Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 30 ανήλικους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία – Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον αριθμό 2016/00996/RQ/01/04 και την με αριθμό σύμβαση χρηματοδότησης: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Ορθή επανάληψη εδώ.
Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.
Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Παράταση Υποβολής Προσφορών για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο» με αρ.Πρωτ: Π1065/6-2- 2017»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο» στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), που έληγε σήμερα 15/02/2017, έως την Παρασκευή 17/02/2017 και ώρα 17:00.

Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσής μας αποφάσισαν ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών θα διεξαχθεί την 20/02/2017 και ώρα 10:00, ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την 21/02/2017 και ώρα 12:00.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π846/18-1-2017 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου

Θεσσαλονίκη, 15/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π846/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «HELLENIC AUTOMOTIVE SA» με διακριτικό τίτλο «Europcar» που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου 2, στην Αθήνα  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 72,55€ /ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη