Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας για Οικονομικό Υπεύθυνο στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Οικονομικό Υπεύθυνο για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/003) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Οικονομικός Υπεύθυνος», έως τις 9/10/2017.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/003) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.  Η θέση και η τοποθεσία αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης και της Τοποθεσίας προτίμησης, έως  τις 06/10/2017.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ / ΝΤΑΡΙ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση διερμηνέα Φαρσί / Νταρί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Γνώση Αραβικών ή Φαρσί (Μητρική Γλώσσα)
  • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme στα νησιά

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/003) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» διευκρινίζοντας την «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» απασχόλησης, έως  τις 26/9/2017.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.