Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Περιγραφή Θέσης

Ο φροντιστής θα απασχολείται στην Αλεξανδρούπολη και θα υποστηρίζει την κατάλληλη λειτουργία της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέγιστης χωρητικότητας 25 παιδιών. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή καθημερινής φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Προκήρυξη θέσεων διερμηνέων πλήρους απασχόλησης στην ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας 
• Γνώση Αραβικών, Φαρσί /Νταρί (Μητρική Γλώσσα) ή Ουρντού
• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης
• Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες
• Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΑ.

Απαραίτητα προσόντα: