Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Οδηγού πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Οδηγού στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η οδήγηση ενός ΙΧ τύπου βαν (8+1) θέσεων και συζευγμένου οχήματος από τη Θεσσαλονίκη σε περιοχές της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά κινητής μονάδας εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικών και υγειονομικών παρεμβάσεων και το στήσιμο αυτής σε τόπους ευπαθούς πληθυσμού.

Προκήρυξη θέσεων (3) Κοινωνικών Επιστημόνων πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων, των συμμετεχουσών χωρών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Κοινωνικός επιστήμονας θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θα υποστηρίζει τις δράσεις του προγράμματος μέσω προσωπικών συνεδριών με παιδιά και γονείς και επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον, της διενέργειας εκπαιδεύσεων και δημιουργικών δράσεων, την βοήθεια γονέων στην αναζήτηση εργασίας, την επανεγγραφή παιδιών στο σχολείο, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, την παραπομπή σε αρμόδιες δομές και φορείς κ.α.

Προκήρυξη θέσεων (2) Streetworker πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσεων 2 Streetworker στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασικά καθήκοντα της θέσης είναι ο εντοπισμός παιδιών στο δρόμο, η παραπομπή τους στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και άλλες δομές της ή δομές άλλων Οργανισμών και η συμμετοχή τους στις εξωτερικές δράσεις του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών,  ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο Συντονιστής έχει ευθύνη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δράσεων καθώς και της συγκέντρωσης του αρχείου από όλους τους εργαζόμενους και της τήρησης του σε ασφαλές μέρος, της συμπλήρωσης και αποστολής των αναφορών που απαιτούνται από το πρόγραμμα. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση των ομάδων προσωπικού, για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, την εποπτεία των εργαζομένων. Επιπλέον, υποχρεούται να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για την παρακολούθηση του έργου. Είναι υπεύθυνος/η για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

logo-amif kai tame

Οι Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 νέα θέση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Η πρόσληψη θα διαρκέσει έως 30/09/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Εκπαιδευτικού,
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
  • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ