Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο προς τη «Λαϊκή Ενότητα» Α’ Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει τη «Λαϊκή Ενότητα» Α’ Θεσσαλονίκης για τις δωρεές τροφίμων, ρούχων και λοιπών ειδών στις Δομές της Οργάνωσης. 

Με την πρωτοβουλία αυτή στηρίζετε έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά, νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς την «Πνοή Ελπίδας – Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας & Ισότητας»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την «Πνοή Ελπίδας – Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας & Ισότητας» για τις συνεχόμενες δωρεές τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών και λοιπών ειδών στις Δομές της Οργάνωσης. 

Με την πρωτοβουλία αυτή στηρίζετε έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά, νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Νομική συνδρομή για τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα: Προκλήσεις και εμπόδια

Από το Σεπτέμβριο του 2015 η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα υποδοχής προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Από το Μάρτιο του 2016, περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα (σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Κυβέρνηση). Η πλειοψηφία κατέθεσε αίτημα ασύλου, ενώ άλλοι περιμένουν την εξέταση των αιτημάτων τους για μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση, ώστε να μεταβούν σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ. Όλοι χρειάζονται νομική βοήθεια που να διασφαλίζει ότι: ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου, εντοπίζονται οι ευαλωτότητες, τηρούνται οι προθεσμίες, είναι δίκαιη η διαδικασία, ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης και τηρούνται τα δικαιώματά τους.

Ωστόσο, στην πράξη, η παροχή νομικής συνδρομής είναι αποσπασματική λόγω πολυάριθμων διοικητικών, νομοθετικών και πρακτικών εμποδίων. Συχνότατα οι αιτούντες αναγκάζονται να παρακολουθούν χωρίς βοήθεια ένα περίπλοκο σύστημα ασύλου, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, με γλωσσικά εμπόδια βιώνοντας παράλληλα πολλαπλές αντιξοότητες, ενόσω προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στο νέο περιβάλλον και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στο άσυλο, στην ασφάλεια, στην ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Στις εξελισσόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδικασίες ασύλου, η νομική συνδρομή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου αυτών καθαυτών, αλλά και για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με βασικές ανάγκες. Oι παρατηρήσεις που ακολουθούν αντλούνται από την εμπειρία των οργανώσεων που συνδράμουν τους αιτούντες άσυλο στο πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «ΙΚΕΑ»

H ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία σας «ΙΚΕΑ» και συγκεκριμένα τον Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης για τις συνεχόμενες δωρεές τροφίμων, ρούχων και λοιπών ειδών στις Δομές της Οργάνωσης.

Με την πρωτοβουλία αυτή στηρίζετε έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά, νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.