Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 514/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών)»

Αθήνα, 31/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF , ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/514/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ. ΓΕΥΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στη Θέση Βρύση Ράπτη Αυλίδας στο 70 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών)» στο ποσό των € 6,40 άνευ ΦΠΑ και € 7,936 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
«Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 488/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering για τους φιλοξενούμενους στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα»

Αθήνα, 27/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/488/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ. ΓΕΥΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στη Θέση Βρύση Ράπτη Αυλίδας στο 70 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της «Παροχής υπηρεσιών catering για τους φιλοξενούμενους στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα» στο ποσό των € 4,88 άνευ ΦΠΑ και € 6,05 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. Π7613/12-07-2017 για την Προμήθεια προϊόντων σίτισης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων – Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη,25/07/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry-GFM), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π7613/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στα Λαγυνά, Θεσσαλονίκη, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας στο ποσό των 15.073,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
«Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Ιωάννα Πετρίτση

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 481/2017 για την προμήθεια της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 216 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων»

Αθήνα, 25/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/308/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 216 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο ποσό των € 32.184,00 και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη