Θέσεις Εργασίας

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΑ.

Απαραίτητα προσόντα:

Προκηρύξεις θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη υπηρεσιών και δράσεων στις Ξενοδοχειακές Μονάδες Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στο νομό Πρέβεζας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης:

2/ Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων

 Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
  • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
    Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
  • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη δράσεων στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Φιλιππιάδα, νομός Πρέβεζας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,  προκηρύσσει την  παρακάτω θέση απασχόλησης:

1/ θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ