Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια συσκευών κινητών τηλεφώνων και υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια 46 (σαράντα έξι) συσκευών κινητών τηλεφώνων και σαράντα έξι (46) υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας διάρκειας μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2016 για τις ανάγκες των εργαζομένων της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).                                                                           

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

 Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων αρ.35), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την υπηρεσία απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο χώρο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε είκοσι δύο (22) διαμερίσματα που θα μισθώσει ή έχει μισθώσει η Οργάνωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε γειτονικούς δήμους  στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR). 

                                                                           

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια υπολογιστών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια 5 (πέντε) σταθερών υπολογιστών για τις ανάγκες της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.