Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, άμεσα διαθέσιμου, για το γραφείο της ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 στη Θεσσαλονίκη.

 Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο
  • 5ετής εμπειρία σε θέση γραμματείας
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλης γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτυπωτής, σαρωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα, fax)
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας
  • Επιθυμητή η εθελοντική εμπειρία
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή, μέχρι 20 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Γραμματέα

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/7/15 – 14/8/15

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο τύπου εδώ

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει έναν κοινωνικό λειτουργό για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310526150

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (δημοσίευση προκήρυξης: 2/7/2015)

Αναρτάται ένας πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με δύο φύλλα:
1ο φύλλο: ΑΜΚΑ/συνολική μοριοδότηση υποψηφίων
2ο φύλλο: ΑΜΚΑ/αναλυτική μοριοδότηση υποψηφίων.

Από την ημέρα ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης (20/7/2015) οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν ένσταση για τη μοριοδότησή τους, απο την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών, έως τις 23/7/2015.
Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630
Θεσσαλονίκη

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015.