Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών catering για την «ασφαλή ζώνη» ασυνόδευτων ανηλίκων στον προσφυγικό καταυλισμό στα Διαβατά Θεσσαλονίκης , πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί με την με Α.Π. 7298 Πρόσκληση, σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 50 ανήλικους φιλοξενούμενους στην ασφαλή ζώνη (safe space) στον προσφυγικό καταυλισμό των Διαβατών (πρώην Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου) προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Save the Children International και το οποίο υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1349/27-03-2017 Προμήθεια προϊόντων Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Θεσσαλονίκη, 02/05/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π846/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 12, στην Αλεξανδρούπολη αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 5.126,670€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος

Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1445/12-04-2017 για την Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Θεσσαλονίκη,02/05/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1150/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού ΑΒΕΕ» με διακριτικό τίτλο «GLASS CLEANING» που εδρεύει στο Κάτω Σχολάρι Επανομής, Τ.Κ. 57500 , αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 3.039,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος

Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Μαρία Καλδάνη