Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ251
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.435,48 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.780,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.435,48 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1780,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών κηπουρικής, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Παράταση έως 13/12/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ241
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών κηπουρικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών κηπουρικής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλουξενομένων ανηλίκων στις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων στις περιοχές των Διαβατών και των Λαγκαδικίων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8476/07-12- 2017 πρόσκληση, για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, στις περιοχές των Διαβατών και των Λαγκαδικίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλουξενομένων ανηλίκων στις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων στις περιοχές των Διαβατών και των Λαγκαδικίων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8475/07-12- 2017 πρόσκληση, για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, στις περιοχές των Διαβατών και των Λαγκαδικίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.