Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σίτισης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  διαφόρων ειδών σίτισης ( άρτος , κρέας, οπωροκηπευτικά) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων σίτισης  (άρτος, κρέας , οπωροκηπευτικά)  για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρυνίτσα, προϋπολογισμού δαπάνης 2200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αφορά σε τρεις διαφορετικές ομάδες ειδών σίτισης.

Ομάδα Α. ΑΡΤΟΣ

Ομάδα Β. ΚΡΕΑΣ

Ομάδα Γ. Οπωροκηπευτικά

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την οικονομική προσφορά του για μια ή περισσότερες Ομάδες, προσφέροντας όμως για όλα τα είδη της Ομάδας, επί ποινή απαραδέκτου. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σίτισης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών σίτισης (άρτος, κρέας, οπωροκηπευτικά), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων σίτισης  (άρτος, κρέας , οπωροκηπευτικά)  για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα,  προϋπολογισμού δαπάνης 980,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αφορά σε τρεις διαφορετικές ομάδες ειδών σίτισης.

Ομάδα Α. ΑΡΤΟΣ

Ομάδα Β. ΚΡΕΑΣ

Ομάδα Γ. Οπωροκηπευτικά

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την οικονομική προσφορά του για μια ή περισσότερες Ομάδες, προσφέροντας όμως για όλα τα είδη της Ομάδας , επί ποινή απαραδέκτου. 

Ανάδειξη Αναδόχου Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς με Αρ. πρωτ. ΙΔ/1238

για την ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα θέσεων, ενός (1) μίνι βαν επτά θέσεων και ενός (1) πενταθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Θεσσαλονίκη, 29/09/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/ΙΔ/1238/29-09-2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η μονοπρόσωπη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» δ.τ. ΄΄PANTHEON΄΄ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βενιζέλου αρ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Ζελομωσίδου Παναγιώτα, αναδείχθηκε ανάδοχος για την ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα θέσεων, ενός (1) μίνι βαν επτά θέσεων και ενός (1) πενταθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών,στο ποσό των € 67,08 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 83,18 με ΦΠΑ Ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 352, Καλλιθέα – Αθήνα) που λειτουργεί ο Οργάνωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.