Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εξωτερικού συνεργάτη για Εποπτεία στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος και Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Οι Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος και Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσουν 1 νέα θέση εξωτερικού συνεργάτη για την εποπτεία των εργαζομένων που εργάζονται στις 2 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ ή Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επαγγελματική εμπειρία 5 ετών στη διαχείριση ομάδων εποπτείας και αποσυμφόρησης.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Προκήρυξη θέσης οδηγού στο πρόγραμμα REACT

Η ΑΡΣΙΣ, στα πλαίσια του έργου «REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki» για την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, προκηρύσσει 1 θέση Οδηγού.

Περιγραφή Θέσης

Ο/Η οδηγός ΙΧ van (8+1 θέσεων) θα απασχολείται στο πλαίσιο του έργου «REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki» για την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η μεταφορά των ωφελούμενων και των συνοδών αυτών, αλλά και ειδών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση του SAFE ZONE για ασυνόδευτα ανήλικα στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει θέσεις εργασίας στην πόλη των Ιωαννίνων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Δείτε την προκήρυξη  εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» Αλεξανδρούπολης 

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 23/10/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ