Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων διερμηνέων πλήρους απασχόλησης στην ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
• Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας 
• Γνώση Αραβικών, Φαρσί /Νταρί (Μητρική Γλώσσα) ή Ουρντού
• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση

Επιθυμητά προσόντα:
• Άδεια οδήγησης
• Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες
• Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΑ.

Απαραίτητα προσόντα:

Προκηρύξεις θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη υπηρεσιών και δράσεων στις Ξενοδοχειακές Μονάδες Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στο νομό Πρέβεζας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης:

2/ Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων

 Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
  • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
    Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
  • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.