Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βρεφονηπιοκόμου (ΤΕ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Βρεφονηπιοκόμο (ΤΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Βρεφονηπιοκόμος», έως τις 08/06/2018.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΥΡΝΤΟΥ / ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2018.

Θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού παντζάμπι (μητρική γλώσσα)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής
 • Η’ εναλλακτικά πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας (κρίνεται από τη συνέντευξη)
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης (κρίνεται από τη συνέντευξη)

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2018.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη 2ετή επαγγελματική εμπειρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση διαπολιτισμικών κοινοτικών δραστηριοτήτων, δράσεων εξωστρέφειας, εμψύχωσης νέων και δημιουργικής απασχόλησης, εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη 15 θέσεων εργασίας για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 15 νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου « Providing  urgent protection  for  the  most  vulnerable UASC through Safe Zones, Food  Provision and Case management »  τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕCHO) μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης UNICEF.

Προκηρυσσόμενες  θέσεις Εργασίας:

 Συντονιστής Πεδίου, Αριθμός θέσεων ( 1 )
 Νομικός  Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας, Αριθμός θέσεων ( 2 )
 Παιδαγωγός, Αριθμός θέσεων ( 2 )
 Κοινωνικός Επιστήμονας, Αριθμός θέσεων ( 4 )
 Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Αριθμός θέσεων ( 4 )
 Διοικητικός Υπάλληλος, Αριθμός θέσεων ( 1 )
 Βοηθητικό Προσωπικό, Αριθμός θέσεων ( 1 )

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την συλλογή βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Οικονομικής Διαχείρισης των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιεί.

Περιγραφή Θέσης:

Υπεύθυνος/η για την οικονομική διαχείριση ενός ή περισσότερων έργων/προγραμμάτων. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού ,τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών, τη μισθοδοσία των εργαζομένων, την διενέργεια και την επίβλεψη των διαδικασιών προμήθειας και δημοσιότητας του έργου, καθώς και την δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων.