Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «ΤΟΤΤΙΣ-BINGO»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «ΤΟΤΤΙΣ-BINGO» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης για τη διαχρονική πρωτοβουλία του να υποστηρίζει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Νόστος – Παραδοσιακά Ζυμαρικά»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Νόστος – Παραδοσιακά Ζυμαρικά» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.