Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με αριθ. Πρωτ. ΙΔ/1412 Διακύρηξη για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματαος για το Safe Zone ‘Αγίας Ελένης’ στα Ιωάννινα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με αριθ. πρωτ. ΙΔ/1412 Διακύρηξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για το Safe Zones ‘Αγίας Ελένης’ στα Ιωάννινα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών κομμωτηρίου (αντρικό κούρεμα) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλικών στην Πυλαία

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 17/11/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών κομμωτηρίου (αντρικό κούρεμα) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ (αντρικό κούρεμα)»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογισθείσας δαπάνης 403,22  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου 5 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Πυλαίας» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ζωγραφικής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαραδες

logo-amif kai tame

Δείτε την ορθή επανάληψη της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων στο Σχιστό και στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα αντίστοιχα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 16.500,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), Υποέργα 1,2,3,4,5,6, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα – Βόλου.