Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλου και Προσφύγων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 28 φιλοξενούμενων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλου και Προσφύγων».

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ) 1 ΗΣ , 2 ΗΣ ΚΑΙ 3 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ) 1 ΗΣ , 2 ΗΣ ΚΑΙ 3 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και την ASB (Arbeiter-Samariter- Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον αριθμό 2016/00996/RQ/01/04 και την με αριθμό σύμβαση χρηματοδότησης: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.
Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξενοδοχείων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 6/3 στις 13:00.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.