Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με αντικείμενο «Σίτιση Δομών Φιλοξενίας Πυλαίας, Ταγαράδων, Ωραιοκάστρου, Έλλης (Αλεξανδρούπολης)»

logo-amif kai tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Σίτιση Δομών Φιλοξενίας Πυλαίας, Ταγαράδων, Ωραιοκάστρου, Έλλης (Αλεξανδρούπολης)»

————-

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης με διανομή έτοιμων γευμάτων για τους φιλοξενούμενους στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη  (στις περιοχές  Ωραιόκαστρο , Ταγαράδες  Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (CPV 55320000-9) για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης  με τον οριστικό ανάδοχο έως 31/12/2017 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας 44.027,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού  24%. (Αριθ. Διακ. 1/2017) .

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενοικίαση ενός μίνι βαν εννέα θέσεων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «REACT – Refugee  Assistance Collaboration in Thessaloniki», που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) – (κωδικός έργου GRC01/2017/0000000085) και συντονιστής εταίρος είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την ενοικίαση  ενός (1) μίνι βαν εννέα (9) θέσεων  στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας υγρών καυσίμων,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 1.000,00 ευρώ Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου  1- Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Ωραιοκάστρου» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές διαφόρων ειδών υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων της Δομής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 1.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το τμήμα προμηθειών, τηλ: 2316007622,  email: metoikos.procurement@gmail.com

Για του ειδικούς όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  1.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο),  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 1.200 ευρώ   Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την άμεση προμήθεια ποσότητας 1.000 λίτρων καύσιμου πετρελαίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  από τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα – Βόλου για τις ανάγκες παροχής ζεστού νερού και για θέρμανση, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 1.200,00 ευρώ.