Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π846/18-1-2017 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου

Θεσσαλονίκη, 15/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π846/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «HELLENIC AUTOMOTIVE SA» με διακριτικό τίτλο «Europcar» που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου 2, στην Αθήνα  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 72,55€ /ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π845/18-1- 2017 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Θεσσαλονίκη, 13/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π845/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «ΘΕΚΛΑ ΚΟΓΚΙΝΟΥ» με διακριτικό τίτλο «OLY TRAVEL» που εδρεύει επί της οδού Λ. Ηρώων 8-10 στην Κομοτηνή, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 38,90€ /ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π843/13-1- 2017 για την Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 25 φιλοξενούμενους στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Θεσσαλονίκη, 13/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π843/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «BEST NEW CATERING» που εδρεύει στο 2 ο ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης – Άβαντου, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 8,90€ ανά άτομο/ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη