Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Αρ. Πρωτ. ΠΡ 65/18 της 14/05/2018

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών για τον εξοπλισμό των Προστατευομένων Ζωνών Ανηλίκων  που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. ΠΡ 62/18 της 14/05/2018 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών)»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της UNICEF.

Διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑ Β-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. ΠΡ 64/18 της 14/05/2018 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 3 οχημάτων για τις ανάγκες των ανηλίκων φιλοξενουμένων στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων – Safe Zones του Σχιστού και της Θήβας»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 3 οχημάτων για τις ανάγκες των ανήλικων φιλοξενουμένων της Οργάνωσης στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων – Safe Zones που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων του Σχιστού και της Θήβας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ.