Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μετρητή ρεύματος ράγας ψηφιακός τριφασικός (κιλοβατοωρόμετρο) και εγκατάσταση του στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας έως 23/3.

Παράταση προθεσμίας έως 13/3.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ 103
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μετρητή ρεύματος ράγας ψηφιακός τριφασικός (κιλοβατοωρόμετρο) και εγκατάσταση του,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια μετρητή ρεύματος ράγας ψηφιακός τριφασικός (κιλοβατοωρόμετρο) και εγκατάσταση του στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας φωτογράφισης (φωτογραφίες απλές έγχρωμες ή/και διαβατηρίου), για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία, στους Ταγαράδες και «Ελλη» στην Αλεξ/πολη

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας για τη Δομή των Ταγαράδων έως 8/3/2017.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ101
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας φωτογράφισης (φωτογραφίες απλές έγχρωμες ή/και διαβατηρίου), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 467,74 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 580,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για υπηρεσία φωτογράφισης (φωτογραφίες απλές έγχρωμες ή/και διαβατηρίου) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα), για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας μέχρι 23/3.

Παράταση προθεσμίας μέχρι 14/3.

Παράταση προθεσμίας μέχρι 9/3.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ100
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.808,00 ευρώ  με δικαίωμα προαίρεσης αξίας  3.952,00 ευρώ 

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 06/03/2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ99
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 8.401 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 6.693,55 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 8.300,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Aσυνόδευτων Aνηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.