Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα για την στελέχωση ομάδας της ΑΡΣΙΣ για κοινωνική εργασία στο δρόμο της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει δύο νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ από τον Ιανουάριο του 2017 αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/20180000000144), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2018.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Συναφή εμπειρία 1 έτους
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου Κατηγορίας Β’

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «‘Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «‘Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 θέση συντονιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας για Συντονιστή στη Θράκη

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 θέση συντονιστή σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην περιοχή της Θράκης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας έως 1/7/2018.

Τροποποίηση απαραίτητων προσόντων: δεν απαιτείται συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών) και η εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και προσέλκυση χορηγών.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διοικητικού Υπαλλήλου-Βοηθού Οικονομικών.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI (κατά προτίμηση πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, πτυχίο διοίκησης ή Management).
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών).
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.