Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/003) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.  Η θέση και η τοποθεσία αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης και της Τοποθεσίας προτίμησης, έως  τις 06/10/2017.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ / ΝΤΑΡΙ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση διερμηνέα Φαρσί / Νταρί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Γνώση Αραβικών ή Φαρσί (Μητρική Γλώσσα)
  • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme στα νησιά

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation Scheme (Αρ. Σύμβασης GRC01/2016/0000000060/003) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» διευκρινίζοντας την «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» απασχόλησης, έως  τις 26/9/2017.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη Θέσης Graffiti σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στο πλαίσιο των «Θερινών Σχολείων» 2017 σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΕΚΚΝ και ΕΑΚΚΝ της χώρας για τους νέους και νέες εγκλείστους σε Καταστήματα Κράτησης, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Πρόληψης και Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων σε κίνδυνο» της Δ/νσης Νέας Γενιάς-Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προκυρήσει 1 θέση Graffiti για εργασία 16 ωρών σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέντρου Κράτησης κοντά στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα περαιτέρω συνεργασίας. 

Απαραίτητα προσόντα:
– η γνώση του αντικειμένου της τοιχογραφίας – graffiti
– η ικανότητα για ομαδική συνεργασία