Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Το Ζυμαράκι της Κυριακής»

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Το Ζυμαράκι της Κυριακής» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «White Angels»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «White Angels» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, παρέχοντας ένα νυφικό σε εξυπηρετούμενή μας και ομορφαίνοντας ακόμα περισσότερο μία σημαντική στιγμή της ζωής της.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.