Θέσεις Εργασίας

Terre des hommes/ARSIS recruit a Child Friendly Space (CFS) Animator for Northern Greece project.

General description of the position

This position is under the administrative management of ARSIS but the hired candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece. The main purpose of the position is to carry out child-focused activities for seeking asylum children, caregivers and community members in respect to the culture of the asylum seekers, contextual sensitivities and make sure that activities are integrated in the Greek child protection system and humanitarian coordination practices and guidelines. The activities will take place in four emergency reception sites were Tdh-ARSIS joined projects are implemented.

Terre des hommes recruits a Lawyer for its project in Thessaloniki.

General description of the position

This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes operational management in Greece. The purpose of the position is to support seeking asylum children and their family members through provisions of legal counseling, taking cases and legal representation. The post holder will be in charge of implementing those activities in the 4 sites where Tdh-ARSIS is active.

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη:
« Συνεργάτη Οικονομικού Τμήματος»

Προκήρυξη Θέσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ στη Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ.