Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις ανάγκες της υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσμού στην περιοχή της Ηπείρου»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις ανάγκες της υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσμού στην περιοχή της Ηπείρου », με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Arsis Refugees Project» (agreement symbol Α-04976-08-507182), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  OXFAM- Novib.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π1659/23/05/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Παροχής υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων»

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 30/5/2017 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως Π1659/2017 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ««Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων» ανακοινώνουν τα εξής:

Εξαιτίας της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, το άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, θα γίνει την Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 10:00 και το άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 07/06/2017 και ώρα 12:00.

Επιπλέον, έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές στην τεχνική περιγραφή του έργου:

  • Τοποθέτηση 2 καταγραφικών και 2 monitor για την εύρυθμη λειτουργία των καμερών (ο σκληρός δίσκος θα αφορά την καταγραφή για 1 εβδομάδα).
  • Τοποθέτηση 2 δεξαμενών πετρελαίου στις τάφρους που υφίστανται στον περιβάλλοντα  χώρο. Κατασκευή τσιμεντοειδούς υποστρώματος. Παράλληλα θα γίνει επιχωμάτωση των δεξαμενών πετρελαίου έτσι ώστε η στάθμη του εδάφους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον υπόλοιπο χώρο.
  • Οι τουαλέτες που θα προμηθευτεί  και θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος, θα αφορούν λεκάνες με ενσωματωμένο μπιντέ με καζανάκι και Κάλυμμα,

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Νέων, οδός Πτολεμαίων 42 & Ι. Δραγούμη, Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λ. Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Νέων, οδός Πτολεμαίων 42 & Ι. Δραγούμη, Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minors refugees and their families in the Thessaloniki area», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με την ASB-GREECE και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη  εδώ.