Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 494,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, δαπάνης 494,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.425,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.875,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΦΡΙΞΟΣ στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού δαπάνης 1.425,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.875,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 992,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία, προϋπολογισμού δαπάνης 800,oo ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 992,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.596,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.100,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.596,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.