Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Παράταση Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. 9297/04-05-18 (HY & Προϊόντων Τεχνολογίας)

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζωνών Ανηλίκων  της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης».

Ανακοινώνεται από την Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» η παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών  των  υποψηφίων αναδόχων για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζωνών Ανηλίκων  της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης»  που ακολουθεί τη διενέργεια προηγηθέντος ανοιχτού διαγωνισμού (Αριθ. Πρωτ. 9297/04-05-18) ,  ο οποίος κηρύχθηκε  μερικά  άγονος.

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-05-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 18-05-2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται τα γραφεία της ΑΡΣΙΣ στο τηλέφωνο 2310 526150 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση stella.arsis@gmail.com .

Για την  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Α.Π. ΠΡ 66/18 της 16/05/2018 προσφορών για την «Παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού εφτά (7) ISOBOΧ»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού εφτά (7) ISOBOΧ που ευρίσκονται στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό (Λεωφόρος Σχιστού Σκαραμαγκά 102, Πέραμα, 18863) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω UNICEF.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΙΣΤΟ – Β-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Α.Π. 67/18 της 16/05/2018 για την «Παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού έξι (6) ISOBOΧ και μίας (1) αίθουσας».

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού έξι (6) ISOBOΧ και μίας (1) αίθουσας που ευρίσκονται στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω UNICEF.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑ