Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Φαρσί (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει μία (1) νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural
Mediator) στα Φαρσί στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Γαλλικά (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural Mediator) στη Γαλλική γλώσσα στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης – Ιωάννινα, Ήπειρος

Η  ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργατών πλήρους απασχόλησης  για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Ιωάννινα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Φροντιστή- Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

logo-amif kai tame

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Μαγνησίας  προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή- Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 15/02/2018 έως 15/05/2018, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2018.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
  • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
  • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
  • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
  • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών
  • Συναφή εμπειρία 2 ετών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ