Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 2 θέσεις Φροντιστών-Επιμελητών.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/07/2018 έως 31/12/2018, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή-Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Συναφή εμπειρία 2 ετών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

logo-amif kai tame

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και όχι στις 14-15/6/2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Μαγνησίας  προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Επιστήμονα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS OFFICE, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους φορείς
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προκήρυξη θέσης οδηγού πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας «Οδηγού» πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “PIER ΙΙ Program Protection, Integration and Education for Refugees in Greece, Italy and Austria – Προστασία, Ένταξη και Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία». 

Περιγραφή Θέσης:
Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η οδήγηση μικρού λεωφορείου τύπου mini bus (16-20 θέσεων) για τη μεταφορά των εξυπηρετούμενων και των συνοδών αυτών και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος. 

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

logo-amif kai tame

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και όχι στις 14-15/6/2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Μαγνησίας  προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS OFFICE, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους φορείς
 • Εμπειρία σχεδιασμού και συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης, προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 • Εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.