Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα στην Κινητή Μονάδα Βόλου

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων (ΑΤΛΑΝΤΙΚ) αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση Μεταφραστή.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας 
 • Γνώση Αραβικών
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση

Προκήρυξη θέσεων εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ Φαρσί στη Θεσσαλονίκη

Ο ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γλώσσας Φαρσί πλήρους απασχόλησης και 1 θέση μερικής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 16/08/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσής.

Θέση Διερμηνέα πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ Ουρντού στη Θεσσαλονίκη

Ο ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γλώσσας Ουρντού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 16/08/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσής.

Θέση Διερμηνέα μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφή αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού Υπεύθυνου Προμηθειών στη Θεσσαλονίκη

 Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 29 & 30 Αυγούστου 2017.

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει 1 νέα θέση Νομικού Υπεύθυνου Προμηθειών.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από 16/08/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Νομικού Υπεύθυνου Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής
 • Κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και στο πεδίο