Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Οδηγού πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Οδηγού με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η οδήγηση ενός ΙΧ τύπου βαν (8+1) θέσεων και συζευγμένου οχήματος από τη Θεσσαλονίκη σε περιοχές της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά κινητής μονάδας εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικών και υγειονομικών παρεμβάσεων και το στήσιμο αυτής σε τόπους ευπαθούς πληθυσμού.

Προκήρυξη θέσεων Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη τριών θέσεων Κοινωνικού Επιστήμονα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Κοινωνικός επιστήμονας θα είναι υπεύθυνος για τις εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις που θα γίνονται με κινητή μονάδα  σε περιοχές της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας σε τόπους ευπαθούς πληθυσμού.

Προκήρυξη θέσεων (3) Κοινωνικών Επιστημόνων πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη τριών θέσεων Κοινωνικών Επιστημόνων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

            Ο/Η Κοινωνικός επιστήμονας θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θα υποστηρίζει τις δράσεις του προγράμματος μέσω προσωπικών συνεδριών με παιδιά και γονείς και επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον, της διενέργειας εκπαιδεύσεων και δημιουργικών δράσεων, την βοήθεια γονέων στην αναζήτηση εργασίας, την επανεγγραφή παιδιών στο σχολείο, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, την παραπομπή σε αρμόδιες δομές και φορείς κ.α.

Προκήρυξη θέσης Εκπαιδευτή/τριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Εκπαιδευτή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Χρήση του εργαλείου του Compass – Compassito για την διεξαγωγή παρεμβάσεων πάνω στα Ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία. Υπεύθυνος/η για την επικοινωνία και την οργάνωση των παρεμβάσεων με τους διευθυντές και τους δασκάλους των σχολείων.