Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο και στην «Ελλη» Αλεξανδρούπολης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ133
 Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Πυλαία, Ταγαράδες, και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.011,56 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 21.092,40  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία επιμερίζεται ως εξής:  ΟΜΑΔΑ Α: 11.160 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ – ΟΜΑΔΑ Β: 5.851,56 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/20180000000144), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Θεσσαλονίκη, Αλεξ/πολη και Μακρινίτσα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ 130
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 8.830,65 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 10.950,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο υποβλήθηκε με αριθμό πρωτ. 214/2018 για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πυλαία στη Θεσσαλονίκη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ129
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια γραφικής ύλης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 202,42 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 251,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 202,42 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 251,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.