Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων (2) Streetworker πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσεων 2 Streetworker στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασικά καθήκοντα της θέσης είναι ο εντοπισμός παιδιών στο δρόμο, η παραπομπή τους στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και άλλες δομές της ή δομές άλλων Οργανισμών και η συμμετοχή τους στις εξωτερικές δράσεις του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών,  ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο Συντονιστής έχει ευθύνη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δράσεων καθώς και της συγκέντρωσης του αρχείου από όλους τους εργαζόμενους και της τήρησης του σε ασφαλές μέρος, της συμπλήρωσης και αποστολής των αναφορών που απαιτούνται από το πρόγραμμα. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση των ομάδων προσωπικού, για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, την εποπτεία των εργαζομένων. Επιπλέον, υποχρεούται να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για την παρακολούθηση του έργου. Είναι υπεύθυνος/η για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

logo-amif kai tame

Οι Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 νέα θέση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Η πρόσληψη θα διαρκέσει έως 30/09/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Εκπαιδευτικού,
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
  • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ