Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ/ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Περιγραφή θέσης:

Ο παιδαγωγός/ εμψυχωτής θα απασχολείται στην Αλεξανδρούπολη και θα αναλάβει να οργανώσει και να υλοποιήσει παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δράσεις με τους ωφελούμενους των δομών της Άρσις Κοινωνικής Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με την τοπική κοινότητα.

Προκήρυξη θέσης εργασίας για το τμήμα οικονομικής διαχείρισης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικών σπουδών.
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών).
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα:

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπεύθυνου Προμηθειών (logistician)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Προτιμητέες οι Σχολές Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Επιχειρήσεων, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού).
 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου προμηθειών (logistician).
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών προμηθειών.
 • Εμπειρία στη συλλογή και στην ανάλυση δεδομένων.
 • Εμπειρία στην καταγραφή τεχνικών προδιαγραφών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με προμηθευτές.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Επιθυμητά προσόντα: