Θέσεις Εργασίας

Παράταση προκήρυξης θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη  

Παράταση της προθεσμίας αποστολής βιογραφικών για τη θέση ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη έως τις 25/10/2017.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκηρύξεις Θέσεων για τη στελέχωση του SAFE ZONE για ασυνόδευτα ανήλικα στην Καβάλα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας για τη στελέχωση του SAFE ZONE για ασυνόδευτα ανήλικα στην πόλη της Καβάλας με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο Συντονιστής έχει ευθύνη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δράσεων καθώς και της συγκέντρωσης του αρχείου από όλους τους εργαζόμενους και της τήρησης του σε ασφαλές μέρος, της συμπλήρωσης και αποστολής των αναφορών που απαιτούνται από το πρόγραμμα. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση των ομάδων προσωπικού, για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, την εποπτεία των εργαζομένων. Επιπλέον, υποχρεούται να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για την παρακολούθηση του έργου. Είναι υπεύθυνος/η για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών.

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή μερικής απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA GREECE- FYROM 2014-2020, 1st Call 2016 ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη μερικής απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Υπεύθυνος/η για την οικονομική διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου,τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών, τη μισθοδοσία των εργαζομένων, την διενέργεια και την τήρηση των διαδικασιών προμήθειας και δημοσιότητας του έργου, καθώς και την δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων.