Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accomodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreementsymbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον οικονομική προσφορά εδώ.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για το υποκατάστημα της Άρσις στην πόλη των Ιωαννίνων. Α.Π. Θ 7394.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για το υποκατάστημα της Άρσις στην πόλη των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Arsis Refugees Project» (agreement symbol A – 04976 – 08 – 507182 ), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της OXFAM – Novib.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. Π1659/23/05/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Παροχής υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων»

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 6/5/2017 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως Π1659/2017 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων» ανακοινώνουν τα εξής:

Εξαιτίας της υπαγωγής της Δομής στο πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (AMIF), έγιναν κάποιες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Προς διευκόλυνσή σας οι διαφορές επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προσφέροντες να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων προσφερόντων επισυνάπτεται το νέο κείμενο της διακήρυξης με τις τροποποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ –  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αικατερίνη Πούτου              Νικόλαος Γαβαλάς

Δείτε την προκήρυξη εδώ.