Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση Θέσεων Στάθμευσης Οχημάτων»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8927/14-03- 2018 πρόσκληση, για την «Μίσθωση Θέσεων Στάθμευσης Οχημάτων», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Οχήματος – Θεσσαλονίκη, 16/2/2018, Αρ. Πρωτ: 8814

Στο πλαίσιο της  Πράξης: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο “Κοινωνικές Υποδομές”.
 
Δείτε το αναλυτικό κείμενο εδώ.
 
Μπορείτε να δείτε την αρχική διαβούλευση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μίσθωση Δωματίων Ξενοδοχείων και Διαμερισμάτων Βραχυπρόθεσμης μίσθωσης

H Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και στο πλαίσιο του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF αναζητά δωμάτια ξενοδοχείων και διαμερισμάτων βραχυπρόθεσμης μισθώσεως προς ευκαιριακή μίσθωση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης (εργασίες τοποθέτησης τοίχου ξηράς δόμησης, εργασίες βαφής, ηλεκτρολογικές εργασίες) που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας (κτήριο Βόλου)

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ135
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης (εργασίες τοποθέτησης τοίχου ξηράς δόμησης, εργασίες βαφής, ηλεκτρολογικές εργασίες),  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.700,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.348,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης (εργασίες τοποθέτησης τοίχου ξηράς δόμησης, εργασίες βαφής, ηλεκτρολογικές εργασίες) που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στη Μακρινίτσα Μαγνησίας (κτήριο Βόλου), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.700,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.348,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α