Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (Τutor) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 24/11/2017.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού (Tutor)

Θέση Παιδαγωγού εκ περιτροπής απασχόλησης

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Θεατρικό παιχνίδι με ομάδες εφήβων προσφύγων
 • Σωματική και δημιουργική έκφραση εφήβων
 • Εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων έφηβων προσφύγων

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (Τutor) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 24/11/2017.

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού (Tutor) στην Φυσική Αγωγή και τον χορό.

Θέση Παιδαγωγού εκ περιτροπής απασχόλησης: 

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Ομάδες Φυσικής Αγωγής εφήβων προσφύγων
 • Προαγωγή υγείας και ευεξίας μέσω γυμναστικής, παιχνιδιού, χορού και άλλων δραστηριοτήτων 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Υπεύθυνου Οικονομικών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Υπεύθυνου Οικονομικών πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Σχολές Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής).
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με προμηθευτές
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον οικονομικό τομέα.