Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση εργασίας Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη

H ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία θέση εργασίας Ψυχολόγου και μία θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο πρόγραμμα Streetwork, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Θέση μάγειρα στον Ξενώνα Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα

Ο Ξενώνας Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση Μάγειρα.

Για τη θέση Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.