Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εξαρτημένης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ Ηπείρου

Η ΑΡΣΙΣ  Ηπείρου προκηρύσσει μία θέση εργασίας για 5 μήνες για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές),
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call, Erasmus +, EVS),
 • Αποδεδειγμένη  εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.),
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών,
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας,
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • Επαρκή γνώση εργαλείων επικοινωνίας & βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, fb κα),
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, προτάσεις χρηματοδότησης, επιστολές, κα),
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας  Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία σε συναφή θέση για 1 έτος
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Προκήρυξη θέσεων (1) Οικονομικού Διαχειριστή Μερικής απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη μερικής απασχόλησης για την κάλυψη θέσεων (1) οικονομικού διαχειριστή στη Θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Ουρντού/Παντζαμπί για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Ουρντού/Παντζαμπί μερικής απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Ουρντού/Παντζαμπί.
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

logo-amif kai tame

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ