Θέσεις Εργασίας

Θέση Διοικητικού/Οικονομικού διαχειριστή πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)  ή/και Προϋπηρεσία σε λογιστήριο 
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσία
 • Γνώσεις κατάρτισης, αναμόρφωσης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Εμπειρία σε τμήμα/ φορέα με οργανωμένο λογιστήριο

Προκήρυξη Θέσης Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικής Υποστήριξης για την υποστήριξη του έργου REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικής Υποστήριξης (Financial/Project assistant).

Θέση Διοικητικού/Οικονομικού διαχειριστή πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Επικύρωση των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων του Έργου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του χρηματοδότη
 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε σχέση με πραγματικά οικονομικά στοιχεία και σε σχέση με την υλοποίηση του έργου
 • Διατήρηση των οικονομικών φακέλων/ αρχείων του Έργου και διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς
 • Σύνταξη σχετικών εκθέσεων, αναφορών του έργου και παροχή υποστήριξης στα μέλη της ομάδας
 • Διατήρηση μητρώου των εξυπηρετούμενων του προγράμματος
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών cash cards των ωφελούμενων
 • Διοικητική υποστήριξη έργου 

Θέσεις εργασίας στα νησιά της Κω και της Λέρου στο πλαίσιο «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» της UNHCR .

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό προκειμένου να στελεχώσει την εκπαιδευτική μονάδα μη τυπικής εκπαίδευσης στα νησιά της Κω και της Λέρου οι οποίες θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» της UNHCR .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης προτίμησης, έως  τις 29/02/2018, και ώρα 17.00.

23 Θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Ήπειρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 23 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response;»

Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στην Ήπειρο και Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ASB και την WAHA και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω προκηρύξεις αφορούν την περιοχή της Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishpeiros@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» απασχόλησης, έως τις 26/2/2018.

Δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις εδώ.