Ευχαριστήριο προς την Αγάπη-Κοινωνική Οργάνωση

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προσφέροντας 42 γάλατα για τα παιδιά που φιλοξενούνται στις Δομές μας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους που μειονεκτούν κοινωνικά, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προσφέροντας εξοπλισμό γραφείου που θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των δομών μας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους που μειονεκτούν κοινωνικά, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς τον ΠΑΟΚ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προσφέροντας 16 κούτες με ρουχισμό στη Δομή της «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» και 40 κούτες με ρουχισμό και υλικά στην Αποθήκη της Οργάνωσης στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους που μειονεκτούν κοινωνικά, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή, που ένας ιστορικός και σπουδαίος σύλλογος της χώρας έχει σταθεί πολλάκις «σύμμαχος» στους στόχους και το όραμά μας.

Οι συμπράξεις, άλλωστε, φέρνουν πάντα τα ομορφότερα αποτελέσματα.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Κοινή επιστολή 21 οργανώσεων με θέμα «Ζητήματα στέγασης αναγνωρισμένων προσφύγων»

Η αύξηση των ποσοστών χορήγησης προσφυγικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι φυσικά ιδιαίτερα θετική, επιβάλλει τον άμεσο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων. Η ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μας είναι νομική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνει αυτή την εξαιρετικά δύσκολη για τους πρόσφυγες διαδικασία, ενώ οφείλει ταυτόχρονα να αποτελεί και πολιτική προτεραιότητα που, πέραν από τις τυπικές προϋποθέσεις, να παρέχει και ουσιαστικές προϋποθέσεις ένταξης τους πληθυσμού στον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Σήμερα καταγράφονται πολλά προβλήματα στο πεδίο της ένταξης. Οι διοικητικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κάρτας ανεργίας, τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ. παραμένουν εξαιρετικά αναποτελεσματικές, ενώ τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η δυνατότητα ένταξης για τον συγκεκριμένο πληθυσμό.