Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Ίσες Ευκαιρίες & Κοινωνική Ευθύνη

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

χωρίς τίτλο

 

«Μπορούμε!» και για την ΑΡΣΙΣ

χωρίς τίτλο.bmp

Κάλεσμα της «Εστίας Προσφύγων» για προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης

Η Εστία Προσφύγων ξεκίνησε και πάλι την λειτουργία της από τον Σεπτέμβριο του 2013 και ακόμα 12 οικογένειες αιτούντων άσυλο πρόκειται να λάβουν τις υπηρεσίες φιλοξενίας και φροντίδας.