Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής»

Προκηρύσσουμε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων διάχυσης και ενημέρωσης

Θεσσαλονίκη 11 Μαίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.. 4027

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων διάχυσης και ενημέρωσης (brochures, guides etc.) για το τμήμα των Δράσεων 6.1 “Day Care Center” και 6.2 “ Mobile Unit ” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategyfor the social protection of vulnerable social groups – »GIMMIE SHELTER»» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Δείτε εδώ.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ»

Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 3853

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εργασίες  Συντήρησης, Αναβάθμισης και Διαμόρφωσης  Χώρου στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων»  για το τμήμα της Δράσης 6.1 » Day care centers  for vulnerable social groups” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – »GIMMIE SHELTER»» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους 3.200-3.500 kg για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (Πακέτο Εργασίας 6/WP6) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου »Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων» και ακρωνύμιο “GIMMIE SHELTER του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά προϋπολογισμού μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.