Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο, Εστία Προσφύγων στην Καλλιθέα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο, Εστία Προσφύγων στην Καλλιθέα (Λεωφ. Συγγρού αρ. 352) και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων με Αρ.Πρωτ. Π1792

Επαναλαμβάνεται η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών λόγω τροποποίησης του αριθμού των ριχταριών σε δέκα (10). Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει ίδιος.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών-κουρτινών και συνοδευτικού εξοπλισμού  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων  Ταγαράδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/ 0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.