Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

kefalida

Το «Φιλοξενείο Οικογενειών» στην Τούμπα Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το 2015 με συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη. Το Φιλοξενείο αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά. Αποτελεί μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής ή/και την κράτηση, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φιλοξενουμένων.

Το Φιλοξενείο απευθύνεται σε αιτούντες διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε πυρηνικές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί, σε μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή τον πατέρα και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και σε ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό στον ξενώνα περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών ( εξάμηνη διαμονή, σίτιση )
  • Στήριξη ( νομική, ψυχοκοινωνική, εργασιακή συμβουλευτική)
  • Διερμηνεία
  • Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (μαθήματα ελληνικών, εργαστήρια κ.α.)
  • Προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη
  • Μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με την κοινότητα
  • Συμμετοχή εθελοντών
“Από τον Σεπτέμβριο του 2016 ως τον Ιανουάριο του 2017, η Δομή χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Relocation & Reception Scheme»  (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004) που η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE. Από το Φεβρουάριο  του 2017, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

iposelido

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Άνδρου 1, Θεσσαλονίκη, TK 54638
Τηλέφωνο & Φάξ: 2310920670
email: filoxeniothess@gmail.com