Ευχαριστήριο προς πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρηκοΐας Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.», για την ευγενική προσφορά της εταιρείας στο έργο της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Η προσφορά δύο ακουστικών βαρηκοΐας που δώρισε η εταιρεία στην ΑΡΣΙΣ για την υποστήριξη της δράσης του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) στη Θεσσαλονίκη, συνέβαλλε στην ανακούφιση προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Η ΑΡΣΙΣ έχει μισθώσει 46 διαμερίσματα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας σε αυτά 274 θέσεις φιλοξενίας για υποψήφιους για relocation, ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους. Επιπρόσθετα, οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης αλλά και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΣΙΣ προσπαθεί να καλύψει τις ελλείψεις σε είδη ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και η προσφορά σας μας βοήθησε σε αυτήν την προσπάθεια.

Δείτε  την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

dav

dav