στην Κεντρική Ελλάδα

Από το Σεπτέμβριο του 2016, η ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε να παρεμβαίνει σε καταυλισμούς της Κεντρικής Ελλάδας, μέσω της Κινητής Μονάδας.

Η Κινητή Μονάδα συνιστά πρωτοβουλία της ΑΡΣΙΣ για την αναγνώριση και διασύνδεση των ασυνόδευτων ανηλίκων, την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη των φιλοξενουμένων στα ανοικτά κέντρα φιλοξενίας, καθώς και τη μερική κάλυψη υλικής βοήθειας σε είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά (π.χ. ένδυση, φάρμακα, σχολικά είδη κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΣΙΣ μέσω της Κινητής Μονάδας, που αποτελείται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, παιδαγωγό και διερμηνείς προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, με στόχο την ψυχοπαιδαγωγική τους φροντίδα, καθώς και σε ενήλικες με απώτερο σκοπό τη ψυχολογική τους στήριξη και ψυχοκοινωνική τους επανένταξη. Συνοπτικά, οι ομαδικές δράσεις που αναπτύσσει η Κινητή Μονάδα είναι οι εξής:

  • Το πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβους, με τρόπο μη τυπικό ή βιωματικό, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στόχου και τις ανάγκες της, σε συνάρτηση πάντα και με το τυχόν παράλληλο πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης σε δημόσιο σχολείο.
  • Το πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και στόχο έχει την εξοικείωση των παιδιών με τα συναισθήματά τους, μέσα από την αναγνώριση, την αποδοχή και την διαχείριση αυτών.
  • Η ομάδα στήριξης γυναικών, που απευθύνεται σε μητέρες και έχει στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους, λειτουργώντας και συμπληρωματικά ως έμμεση υποστήριξη των παιδιών τους μέσα από τις υπόλοιπες δράσεις της Κινητής Μονάδας.
  • Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων με στόχο την ψυχοσωματική ανάταση των παιδιών, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί και ομάδα παραδοσιακών χορών, αποσκοπώντας στην διαπολιτισμική προσέγγιση.
  • Οι ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών μέσα από δημιουργική απασχόληση, δηλαδή μέσα από χειροτεχνίες και κατασκευές με χρήση διαφόρων υλικών, όπως πηλό, χαρτί, χρώματα και ανακυκλώσιμα υλικά. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος λειτουργεί και οικογενειακό εργαστήρι χειροτεχνίας, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας και την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των γονιών με τα παιδιά τους.
  • Οι ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης εφήβων, που αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα δηλαδή τόσο σε επίπεδο ομαδικής συμβουλευτικής όσο και δημιουργικής απασχόλησης, με τη λειτουργία εργαστηρίου καλλιτεχνικής δημιουργίας και μουσικού εργαστηρίου (music lab). 

Η Κινητή Μονάδα από τον περασμένο Νοέμβριο αναπτύσσει τις δράσεις της καθημερινά στο ανοικτό κέντρο φιλοξενίας του Μόζα στο Βόλο, ενώ από τις αρχές του 2017 έχει αρχίσει τις δράσεις της και στα Τρίκαλα, με στόχο στο μέλλον να ανοίξει πεδίο δημιουργικών επεμβάσεων και στις Θερμοπύλες. 

Οι δράσεις της Κινητής Μονάδας υλοποιούνταν μέχρι το Δεκέμβριο 2016 στο πλαίσιο του έργου  «Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004), ενώ από 1/1/2017 στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). 

 Ανοιχτό κέντρο Φιλοξενίας Μόζα (Βόλος):
 
20150619-144134.563602unhcrhdx flag_yellow_low