στην Κεντρική Ελλάδα

Η  ΑΡΣΙΣ προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά με στόχο την ψυχοπαιδαγωγική   τους   φροντίδα,   καθώς   και   σε   ενήλικες   με   απώτερο   σκοπό   τη ψυχολογική   τους   στήριξη   και   ψυχοκοινωνική   τους   επανένταξη, μέσω της Κινητής της Μονάδας. Από το Σεπτέμβριο του 2016, η Κινητή Μονάδα παρεμβαίνει στους καταυλισμούς του Μόζα (Βόλος) και των Τρικάλων. 
 
Μέσα από εργαστήρια τα παιδιά μπορούν, προστατευμένα, να παίζουν, να ζωγραφίσουν και να συμμετέχουν σε διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα οι ενήλικες και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες ενηλίκων με στοχευμένες δραστηριότητες. 
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
– ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αναγνώριση και διασύνδεση των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και συνοδεία τους στην υπηρεσία ασύλου, 
– εκμάθηση ελληνικών σε παιδιά σχολικής ηλικίας, 
– ομάδα στήριξης γυναικών σε μητέρες όλων των ηλικιακών ομάδων, 
– πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής παιδιών, συμβουλευτική- προετοιμασία πριν την πλήρη καταγραφή του αιτήματος, 
– ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και 
– μερική κάλυψη υλικής βοήθειας σε είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά (π.χ. ένδυση, φάρμακα, σχολικά είδη κλπ.) 
 
Η Κινητή Μονάδα λειτουργεί με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE. Ως το Δεκέμβριο του 2017 χρηματοδοτούνταν από το έργο «Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE.
 
 
20150619-144134.563602unhcrhdx flag_yellow_low