στη Βόρεια Ελλάδα

Από τον Ιούνιο του 2016 η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί δράσεις παιδικής προστασίας στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Νέας Καβάλα του Νομού Κιλκίς. Από τις 1/9/2017 οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ στην Νέα Καβάλα αναλαμβάνει την πολυεπίπεδη υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών διαχωρισμένων από τους γονείς τους καθώς και ανήλικων παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα με τις οικογένειες τους.  Η υποστήριξη αυτή συνίσταται στον εντοπισμό των παιδιών, την προσέγγιση τους και την παροχή πληροφοριών, τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου με βάση τις ανάγκες του κάθε ανήλικου ή/και της οικογένειάς του, την παρακολούθηση-αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης και την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη τους.

Παράλληλα, στην Νέα Καβάλα η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί ένα κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 ως 18 (Youth Center) που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας.  Το Youth Center στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηρίοτητες όπως μαγειρική, καλλιτεχνικά, συζητήσεις, επιτραπέζιο παιχνίδι και άλλα. Επίσης, στο πλαίσιο του Youth Center οργανώνονται εκδρομές με ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές.

Επιπλέον, τομέας της ευθύνης της ομάδας της ΑΡΣΙΣ είναι να εντοπίζει ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε αστυνομικά τμήματα του Νομού Κιλκίς και να τα υποστηρίζει ψυχό-κοινωνικά.  Επίσης, παρέχονται στους ανηλίκους είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα, είδη υγιεινής, κ.α) καθώς και η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους μέσω τηλεφώνου ή μέσω παροχής καρτών τηλεφωνίας. Τέλος, δεδομένου ότι η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί δύο safe zone στον νομό Θεσσαλονίκης, όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εξασφαλίζεται μέσω της ΑΡΣΙΣ στην Νέα Καβάλα η άμεση μεταφορά των ανηλίκων στις ειδικά διαμορφωμένες αυτές δομές.

Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ στην Νέα Καβάλα είναι, επίσης, η ενδυνάμωση και η συνέχιση της  συνεργασίας με άλλες οργανώσεις και ομάδες εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον νομό Κιλκίς ώστε να εντοπίζονται και να υποστηρίζονται παιδιά -μέλη οικογενειών- που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον κριθεί ότι βρίσκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε κίνδυνο.

Τέλος, από το Σεπτέμβριο του 2017, στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Νέα Καβάλα, η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί επιπλέον δράσεις προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας, που αφορούν τόσο στην πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα έμφυλης βίας όσο και την πολυεπίπεδη διαχείρηση τέτοιων υποθέσεων που περιλαμβάνει τον εντοπισμό του θύματος, την πληροφόρηση του, την ψυχο-κοινωνική και νομική του υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό και την αναζήτηση λύσεων εναλλακτικής φιλοξενίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Από το Σεπτέμβριο του 2016 η ΑΡΣΙΣ υλοποιηθεί στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα και δράσεις προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό του θύματος, την πληροφόρηση του, την ψυχο-κοινωνική και νομική του υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό και την αναζήτηση λύσεων εναλλακτικής φιλοξενίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Μέσω του προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution” η ΑΡΣΙΣ έχει ομάδες κοινωνικής παρέμβασης οι οποίες υποστηρίζουν το γενικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη φροντίδα στις ευάλωτες ομάδες σε 2 καταυλισμούς: Διαβατά και Βασιλικά, σε συνεργασία με την οργάνωση ASB και την WAHA, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω το προγράμματος ECHO. Η παρέμβαση της ΑΡΣΙΣ στους καταυλισμούς ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Μάιο του 2017.

Έχοντας μια ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών και νομικών, έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα όπου προσφέρονται υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (διαχείρισης υποθέσεων), νομικής συμβουλευτικής (παραπομπή στο σύστημα ασύλου), όπως επίσης και ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών μέσα και έξω από τους καταυλισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΡΣΙΣ στους καταυλισμούς έχει οργάνωση και λειτουργεί: Κοινωνική υπηρεσία, χώρους κοινωνικής συνεύρεσης ενηλίκων, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης νέων και ενηλίκων, μαθήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες, εξωτερικές δραστηριότητες / επισκέψεις στην πόλη με οργανωμένες ενέργειες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών) και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων.

Από το Σεπτέμβριο του 2017 η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί δράσεις παιδικής προστασίας στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). Η ομάδα της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει την υποστήριξη παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών διαχωρισμένων από την  οικογένεια τους. Το επιστημονικό προσωπικό της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει τον εντοπισμό των παιδιών, την προσέγγιση και την παροχή πληροφοριών, τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου με βάση τις ανάγκες του κάθε ανήλικου, την παρακολούθηση-αξιολόγηση της περίπτωσης, την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη τους.

Στους καταυλισμούς στο Καλοχώρι, Δερβένι (Αλεξίλ, Δίον), Hope (Ελπίδα), Πέτρα (Ολύμπου), Softex (Θεσσαλονίκη) και στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, η ΑΡΣΙΣ, με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της οργάνωσης Terre des Hommes, οργάνωσε ομάδες παιδικής προστασίας και παρείχε παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά, σε μια ειδικά εξοπλισμένη σκηνή, όπου τα παιδιά μπορούν, προστατευμένα, να παίξουν, να ζωγραφίσουν και να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, η ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο του έργου «Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία, παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, νέους και ενήλικες στον προσφυγικό καταυλισμό στα Λαγκαδίκια. Επιπλέον στήριξη παρέχεται και στα camps στο Καβαλάρι και το Βαγιοχώρι, μέσω της κινητής μονάδας της ΑΡΣΙΣ.

Έχοντας μια ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, εμψυχωτών για τα παιδιά, καλλιτεχνών και νέων εργαζόμενων έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα όπου θα προσφέρονται οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (διαχείρισης υποθέσεων) όπως επίσης και ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που θα έχουν αντίκτυπο στην ζωή των πολιτών μέσα και έξω από το camp.

Από το Νοέμβρη ως το Δεκέμεβρη του 2016, η ΑΡΣΙΣ είχε οργανώσει και λειτουργούσε στο camp στα Λαγγαδίκια κοινωνική υπηρεσία, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, νέους κι ενήλικες, εξωτερικές δραστηριότητες/ επισκέψεις στην πόλη με οργανωμένες ενέργειες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών) και εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα σχολεία φοίτησης. Οι δράσεις υλοποιούνταν στο πλαίσιο του έργου «Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου:GRC01/2016/0000000060/004), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδότηση από την ΕE.

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά για την υλοποίηση του έργου αυτού εδώ και το video που παρουσιάζει τη δράση μας εδώ.

Η ΑΡΣΙΣ επίσης υλοποίησε το έργο «Multidisciplinary mobile teamsfor emergency assistance to unaccompanied children (UAC, με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της UNICEF. Ο στόχος της βραχυπρόθεσμης αυτής παρέμβασης είναι να ενισχύσει την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Αττικής μέσω του εντοπισμού τους, της αξιολόγησης των περιπτώσεων και την παραπομπή τους σε κατάλληλη φροντίδα και υπηρεσίες. Στη Βόρεια Ελλάδα, μια κινητή διεπιστημονική ομάδα παρεμβαίνει σε 6 καταυλισμούς: στην Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, Βέροια, Κατερίνη, Ηρακλή και Βόλο.

Από τον Νοέμβριο του 2015 ως και το Μάιο του 2016 (που ο καταυλισμός εκκενώθηκε) η ΑΡΣΙΣ υλοποιούσε παρεμβάσεις και στην περιοχή της Ειδομένης, όπου συνωστίζονταν καθημερινά χιλιάδες πρόσφυγες, ανάμεσα τους και εκατοντάδες παιδιά. Η ΑΡΣΙΣ παρείχε τις υπηρεσίες της σε καθημερινή και 24ωρη βάση, με στόχο την προστασία των ανηλίκων και των μητέρων με βρέφη.

Η ΑΡΣΙΣ, μέσα σε ειδική για αυτό το σκοπό σκηνή, προσέφερε υπηρεσίες σε παιδιά με στόχο την παιδαγωγική τους φροντίδα και την ψυχολογική τους υποστήριξη. Στο χώρο τα παιδιά μπορούσαν, προστατευμένα, να παίζουν, να ζωγραφίσουν και να συμμετέχουν σε διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες. Στην σκηνή επίσης μεταφέρονταν και διανέμονταν αποκλειστικά για παιδιά είδη σίτισης, ρουχισμού και παιχνίδια. Η ΑΡΣΙΣ επίσης δημιούργησε και λειτουργούσε ένα χώρος φροντίδας βρεφών και στήριξη των μητέρων με βρέφη,μέσα στον οποίο οι μητέρες με βρέφη μπορούσαν να τα καθαρίζουν, να τα αλλάζουν, να τα θηλάζουν σε συνθήκες «ελάχιστης ιδιωτικότητας». Στο χώρο αυτό προσφέρονταν τα απαραίτητα είδη υγιεινής για την φροντίδα των μωρών (κρέμες για το σύγκαμα, πάνες, ταλκ, μωρομάντιλα), προϊόντα για την διατροφή των βρεφών (μπιμπερό, γάλα σε σκόνη, φρουτόκρεμες κ.α.) αλλά και καθαρά, στεγνά είδη ένδυσης για αυτά. Τέλος, στις μητέρες διανέμονται τα απαραίτητα είδη για τη φροντίδα των βρεφών.

Σημαντικό βάρος δινόταν επίσης στον εντοπισμό και προσέγγιση των παιδιών τα οποία είτε ταξιδεύουν ασυνόδευτα, είτε είναι σε κίνδυνο διακίνησης και εκμετάλλευσης. Μετά τον εντοπισμό των παιδιών αυτών, εντάσσονταν στο υποστηρικτικό δίκτυο της ΑΡΣΙΣ.