Κοινωνικά Διαμερίσματα

Κοινωνικά Διαμερίσματα, στην Αθήνα φιλοξενούν μέλη μονογονεϊκών ή πυρηνικών οικογενειών. Έχουν δυνατότητα να φιλοξενήσουν 14 άτομα. 
 
Κοινωνικά Διαμερίσματα, στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο φιλοξενούν ενήλικα αγόρια, ηλικίας 18-25 ετών. Συνολικά προσφέρουν 21 θέσεις στέγασης.

– 9 αγόρια φιλοξενούνται στο Κοινωνικό Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

– 12  αγόρια φιλοξενούνται στα Κοινωνικά Διαμερίσματα στο Βόλο

Οι φιλοξενούμενοι των κοινωνικών διαμερισμάτων διαβιούν υπό καθεστώς ημί-αυτόνομης συμβίωσης και ενθαρρύνονται προς λειτουργική κοινωνική ένταξη. 
 
Τα Κοινωνικά Διμαερίσματα δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία και χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ  (που ίσχυε ως τον Αύγουστο του 2016). Από τον Σεπτέμβριο του 2016 ως τον Ιανουάριο του 2017, χρηματοδοτήθηκαν από το έργο «Relocation & Reception Scheme»  (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004) που η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE. Από το Φεβρουάριο  του 2017, οι Δομές χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).
 
 
Κοινωνικά Διαμερίσματα Αθήνας:
 
Κοινωνικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης:
 
Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου:
20150619-144134.563602unhcrhdx flag_yellow_low