Δράση για τους αστέγους και το δικαίωμα στη στέγη

Η ΑΡΣΙΣ έχει μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας, προσφέροντας υπηρεσίες και υλοποιώντας προγράμματα από το 1996 μέχρι και σήμερα. Η ΑΡΣΙΣ είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ στο Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, καθώς και μέλος της FEANTSA – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση της Αστεγίας.

Σήμερα, πέραν της προσέγγισης των αστέγων στο πραγματικό τους περιβάλλον μέσω της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (street work) που σταθερά αναλαμβάνει, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί:

– το Γραφείο Διαμεσολάβησης – δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης». Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες πληροφόρησης και δικτυώνει τους ωφελούμενους με φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις.

– το Υπνωτήριο Αστέγων – πρότυπη υπηρεσία φιλοξενίας. Αποτελεί συνέχεια μιας ήδη υφιστάμενης δομής φιλοξενίας αστέγων που με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτούργησε από το Φεβρουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο Φιλοξενείο του Παπαφείου Ιδρύματος με τη σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS και του Ο.Κ.Α.Ν.Α. Από τις 27 Ιουλίου του 2013 η λειτουργία της δομής εντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» με δικαιούχο φορέα την ΑΡΣΙΣ και συμπράττοντες φορείς το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΜΚΟ PRAKSIS.

– Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την PRAKSIS, το Δήμο Νεάπολης- Συκεών και τους Δήμους Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων- Μενεμένης και Ευόσμου- Κορδελιού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, 75 ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν την κάλυψη ενοικίου και την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, την κάλυψη αναγκών σίτισης και τον εξοπλισμό των κατοικιών με τα απαιτούμενα έπιπλα και οικοσυσκευές.

Στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και υποστήριξης για την επιστροφή στην αγορά εργασίας στους ωφελούμενους, καλύπτοντας παράλληλα, για τουλάχιστον 30 εξ αυτών τις μηνιαίες αποδοχές και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για διάστημα από 6 ως 12 μήνες.

Όλες οι δράσεις για τους αστέγους και το δικαίωμα στη στέγη υλοποιούνται από την ΑΡΣΙΣ καθ’ όλη τη διάρκεια το 2014 και 2015, υποστηριζόμενες από μία σειρά Εθνικών προγραμμάτων. Το Γραφείο διαμεσολάβησης ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2013 και θα λειτουργεί ως και τον Οκτώβριο του 2016. Με τη λήξη του η ΑΡΣΙΣ θα συνεχίσει να παρέχει της υπηρεσίες αυτές μέσω της κοινωνικής της υπηρεσίας. Το Υπνωτήριο Αστέγων εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2013 και θα λειτουργεί ως και τον Οκτώβριο του 2016. Το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» ξεκίνησε να υποδέχεται ωφελούμενους τον Ιούλιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016.