Δομές Φιλοξενίας Ενηλίκων & Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων λειτουργεί δύο Δομές Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο.

Στην Αθήνα, λειτουργεί ο Ξενώνας υποστήριξης οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών αιτούντων – Εστία Προσφύγων.

Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί το Φιλοξενείο  Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης ως συντονιστή του προγράμματος και εταίρους φορείς την ΑΡΣΙΣ και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/000), που υλοποιεί με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE. Το πρόγραμμα παρέχει 767 θέσεις στέγασης σε διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κώ, τη Λέρο και τη Λέσβο σε υποψήφιους για relocation και σε ευάλωτες περιπτώσεις. 

Επιπλέον η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί Κοινωνικά Διαμερίσματα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο, προσφέροντας 35 θέσεις στέγασης.