Σε εξέλιξη

Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη

Υποστήριξη αποφυλακισμένων για την εισοδό τους στην αγορά εργασίας και την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ.

MONSICREU- Monitoring the Situation of Children Returning from EU countries

Τεκμηρίωση, ανάλυση και βελτίωση της θέσης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που επιστρέφουν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες εισόδου αιτούντων άσυλο.

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2013 – 1/7/2014

Άλλοι Εταίροι: Terre des hommes foundation «Lausanne» in Hungary

Φορείς Χρηματοδότησης:

European Return Fund

European Commission

european commission

MARIO PROJECT: JOINT ACTION TO PROTECT CHILDREN ON THE MOVE

Βελτίωση του επιπέδου προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων  μεταναστευτικής καταγωγής που είναι ευάλωτα στη διακίνηση με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση.