Σε εξέλιξη

Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες

Sticker-website_ETPA_GR

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 050.9a/2.0 για τις Κοινωνικές Υποδομές η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης την ένταξη της Πράξης «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

ELFO: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των θεσμών της αναδοχής και της επιτροπείας

H ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα παιδικής προστασίας από την Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, και Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει από την 1η Δεκέμβρη 2016 το πρόγραμμα ELFO που συγχρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της παιδικής προστασίας μέσω της ενδυνάμωσης και της προώθησης των θεσμών της αναδοχής και της επιτροπείας ανηλίκων.

 Κύριο γνώμονα του προγράμματος αποτελεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων, ως βασικού παράγοντα για την υποστήριξη τους, και κατ’ επέκταση για την πρόληψη καταστάσεων που πιθανότατα τα θέτουν σε κίνδυνο.

Emergency Support to Refugees and Migrants in Greece”

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το έργο “Emergency Support to Refugees and Migrants in Greece” σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση OXFAM Novib, που χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). Το έργο έχει περίοδο υλοποίησης από 1/6/2016 μέχρι 31/12/2017 και αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσφύγων στην περιοχή της Ηπείρου.
Η Άρσις από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016, παρείχε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλον τον προσφυγικό πληθυσμό, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και διοργάνωνε δράσεις για την ενδυνάμωση και κινητοποίηση των προσφύγων σε όλους τους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο, δηλαδή σε Κατσικά, Φιλιππιάδα, Τσεπέλοβο, Δολιανά και Κόνιτσα.

Η Άρσις συνέχισε το έργο της στην περιοχή από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017 με σκοπό την διαχείριση, τον συντονισμό και την παροχή υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των προσφύγων που φιλοξενήθηκαν σε 5 ξενοδοχειακές μονάδες για 6 μήνες στην περιοχή της Ηπείρου. Παράλληλα, η Άρσις συνέχισε τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά στον στην Κόνιτσα, όπως και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Φιλιππιάδα και Κόνιτσα αλλά και τη διοργάνωση δράσεων που είχαν σκοπό την επίτευξη της
κοινωνικής ένταξης.

Από τον Ιούνιο του 2017 έως και τον Δεκέμβριο του 2017, η οργάνωση παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στον «Φιλικό προς τα παιδιά Χώρο (CFS)» που βρίσκεται στο Κοινοτικού Κέντρου «Μικρή Πόλη» στα Ιωάννινα που υποστηρίζεται από την ΟΧFAM και Τerre des Hommes μέσω του ταμείου ECHO. Επιπλέον, η Άρσις συντονίζει την Κοινωνική Υπηρεσία “Ηelp Desk/Social Service” του Κοινοτικού Κέντρου στα Ιωάννινα, όπου παρέχονται οι υπηρεσίες κοινωνικών φορέων που υποστηρίζουν τον πληθυσμό των προσφύγων που διαμένουν στην πόλη των Ιωαννίνων. Στα πλαίσια των υπηρεσιών του “Help Desk/Social Service”, η Άρσις αναλαμβάνει την ενημέρωση, παροχή πληροφοριών, καταγραφή αιτημάτων, παραπομπή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση με τους δημόσιους τοπικούς φορείς, διοργάνωση δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης και ένταξης καθώς και την ψυχολογική συμβουλευτική στους πρόσφυγες. Τέλος, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, η Άρσις διοργανώνει δράσεις για την επιδίωξη της κοινωνικής ένταξης και ενεργής συμμετοχής των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας όπως η Φιλιππιάδα, τα Δολιανά και η Κόνιτσα, ενώ συνεχίζει την λειτουργία του «Φιλικού προς τα παιδιά Χώρο (CFS)» με την διοργάνωση δημιουργικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Logo-Arsis_englishoxfam

flag_yellow_

PIER – Προστασία, Ένταξη και Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία

PIER – Protection, Integration and Education for Refugees in Greece, Italy and Austria

Το πρόγραμμα PIER χρηματοδοτείται από την Coca-Cola Foundation (TCCF).
Περίοδος υλοποίησης: 15 μήνες: Από 01.01.2017 έως 31.03.2018.

Η Caritas Austria είναι υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση και τον συντονισμό του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις συμμετέχουσες χώρες:

– ARSIS Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Ελλάδα,
– Caritas Italiana και οι δέκα οργανώσεις Caritas της επαρχίας στην Ιταλία,
– Εννέα οργανώσεις της Caritas στην Αυστρία.