Ολοκληρωμένα

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Νόμος Ημαθίας

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Βέροιας

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Δήμος Θεσσαλονίκης (Δημ. Ενότητες Θεσ/νικη)

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του υπόλοιπου της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.