Ολοκληρωμένα

YouthME-Protection and social risk factors on the social integration of immigrant adolesce

Ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων νέων μεταναστευτικής καταγωγής που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Promoting participatory fieldwork at grass-root level in marginalized and traditional Roma

Δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικού κέντρου ΡΟΜΑ

Περίοδος Υλοποίησης: 2011-2013

Άλλοι Εταιροι: AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission – DAPHNE III

european commission

 

 

 

 

 

DAPHNE

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων – μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, εκτός των χωρών φιλοξενίας τους

Ομάδες εφήβων της εταιρείας προστασίας ανηλίκων με τη δημιουργία εργαστηρίων σε 12 πόλεις της Ελλάδας.

Περίοδος Υλοποίησης: 2/2/2012 – 30/06/2012

Φορείς Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής ΣΥνοχής, Γενική Δ/νση Μετανάστευσης