Ολοκληρωμένα

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Νόμος Ημαθίας

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Βέροιας

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Δήμος Θεσσαλονίκης (Δημ. Ενότητες Θεσ/νικη)

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε φορείς του υπόλοιπου της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Simple Culture, Δράση 1.Β.1

Κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου.