Ολοκληρωμένα

Grundtvig

Grundtvig-Prison Art Society

 Το Prison Art Society είναι μια συνεργασία που χρηματοδοτείται από το Grundtvig, ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, αφορά την Τέχνη στις φυλακές και υλοποιείται από το 2008 έως και σήμερα. Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν φορείς που έχουν εκπονήσει σχετικές δράσεις, κυρίως θέατρο από Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα και συντονιστής του ήταν η Γερμανική οργάνωση MinorProjektkontor für Bildung und Forschung e.V. .

Έρευνα ΔΟΜ

logo dom
Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης  έχει αναλάβει, την υλοποίηση  προγράμματος με τίτλο «Εθελοντικός Επαναπατρισμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις χώρες καταγωγής τους». Το Πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Σουηδία και μεμονωμένες χώρες της Ευρώπης.

StreetWork and Roma Community

«Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 2007-2013» , που συντονίζεται από την Dynamo «Δίκτυο για τους street workers» 2012

european commission