Ολοκληρωμένα

StreetWork and Roma Community

«Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 2007-2013» , που συντονίζεται από την Dynamo «Δίκτυο για τους street workers» 2012

european commission

PRISON ART SOCIETY – European Comparisons about Theater Pedagogy in Prisons

Grundtvig LLP

Περίοδος Υλοποίησης: 01.08.2011 – 31.07.2013

Minor – Projektkontor fur Bildung und Forschung e. V.

CHILD BEGGING Study on typology and policy responses to child begging in EU

Κοινωνική έρευνα και σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής επαιτείας σε 15 χώρες της ΕΕ.