Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Τροποποίηση της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ.Πρωτ. ΙΔ/1332

Δείτε την τροποποίηση της διακήρυξης εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με αριθ. Πρωτ. ΙΔ/1332 Διακύρηξη για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών και των Λαγκαδικίων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με αριθ. πρωτ. ΙΔ/1332 Διακύρηξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών και των Λαγκαδικίων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management»,  που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.943,55 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου,  προϋπολογισμού δαπάνης 2.943,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΟΡΕΩΝ», των κτιριακών εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία, πλέον 24% , συνολική αξία δε 500 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου 6 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Μακρυνίτσας» στο Βόλο Μαγνησίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.