Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Τροποποίηση του κειμένου για την προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με αριθ. 9974/12-7-2018

Στο κείμενο της διακήρυξης του παραπάνω μειοδοτικού διαγωνισμού διαγράφονται  από το άρθρο 6 η παράγραφος Α, από το άρθρο 7 η παράγραφος Α1 και στο άρθρο Α2 (υπεύθυνη δήλωση) διορθώνεται από το εσφαλμένο ότι δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Catering στο ορθό ότι  δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων.

Κατά συνέπεια, δεν είναι απαιτούμενα στον παρόντα διαγωνισμό άδεια λειτουργίας της επιχείρησης catering, ούτε σχετικά πιστοποιητικά ISO, που από παραδρομή αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτού.

Θεσσαλονίκη

Δείτε την τροποποίηση της προκήρυξης  εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια λευκών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, ειδών κήπου και ειδών κάμπινγκ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ433
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λευκών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης,  ειδών κήπου και ειδών κάμπινγκ προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 7.907,22 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 9.805,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες- Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος), στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 9774/12-07-18 Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 9774/12-07-18 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management»,  που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από UNICEF.

Δείτε την προκηρυξη εδω. 

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δύο εννιά (9) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ηπείρου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: “Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response”

asbLogo-Arsis_englishecho

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δύο εννιά (9) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ηπείρου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response”, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ – αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2018/01001).

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τη Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ417
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 210,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 261,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη.