Ανακοινώσεις

Ευχαριστήριο προς την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε», για την πρωτοβουλία της να υποστηρίζει συνεχώς το έργο της ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Η δωρεά της σε μερίδες φαγητού θα διατεθεί στους Ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων, σε οικογένειες που τα παιδιά τους υποστηρίζονται από τα προγράμματα του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ), καθώς και σε άστεγους ή άνεργους συμπολίτες μας.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε» με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Ohonos Snack ABE»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία «Ohonos Snack ABE», για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Η δωρεά σε τρόφιμα θα διατεθεί στους Ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων, σε οικογένειες που τα παιδιά τους υποστηρίζονται από τα προγράμματα του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ), καθώς και σε άστεγους ή άνεργους συμπολίτες μας.

Η εταιρεία «Ohonos Snack ABE», με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία «Ορυζόμυλοι Μέγας Αλέξανδρος – Ε.Καμανάς Ο.Ε»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία «Ορυζόμυλοι Μέγας Αλέξανδρος – Ε.Καμανάς Ο.Ε» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Η δωρεά της θα διατεθεί στους Ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων, σε οικογένειες που τα παιδιά τους υποστηρίζονται από τα προγράμματα του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ), καθώς και σε άστεγους ή άνεργους συμπολίτες μας.

Η εταιρεία «Ορυζόμυλοι Μέγας Αλέξανδρος – Ε.Καμανάς Ο.Ε», με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.