Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρεμβάσεις της ΑΡΣΙΣ για τον πληθυσμό σε συνθήκες αστεγίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Το δικαίωμα στη στέγη, δικαίωμα αναπόσπαστο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει, αποτελεί δικαίωμα που στερείται από μια ολοένα και αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού στην Ελλάδα και αφορά τόσο συμπολίτες μας όσο και τον νεοεισερχόμενο προσφυγικό πληθυσμό. Η ΑΡΣΙΣ έχει αποκτήσει μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, προσφέροντας υπηρεσίες και υλοποιώντας προγράμματα από το 1996 μέχρι και σήμερα.

Σήμερα η οργάνωση έχει αναπτύξει ομάδες κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (streetwork) προκειμένου να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, παιδιών σε οικογένειες και μεμονωμένων ατόμων, όλων των εθνικοτήτων, που ζουν στο δρόμο. Παράλληλα, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί δομές για την υποστήριξη των προαναφερόμενων πληθυσμών μέσα από την αποθήκη ειδών πρώτης ανάγκης «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» καθώς και την ύπαρξη κοινωνικών διαμερισμάτων, είτε παραχωρημένων από πολίτες είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων επανένταξης, για την προσωρινή φιλοξενία ιδιαιτέρως ευάλωτων ανθρώπων και οικογενειών.

Ευχαριστήριο προς το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία

Με την παρούσα επιστολή η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνίας για την προσφορά δωρεάν θέσεων εκμάθησης ξένων γλωσσών, για το εαρινό εξάμηνο 2018.  Η προσφορά απευθύνεται σε εξυπηρετούμενους και εξυπηρετούμενες των υπηρεσιών της ομάδας κοινωνικής παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response”.  Το πρόγραμμα  υλοποιείται σε συνεργασία με την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Ευχαριστήριο προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, για την παροχή 15 μονών κρεβατιών και 3 θερμοθαλάμων  σε εξυπηρετούμενους της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία LIDL-HELLAS

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία LIDL-HELLAS για την δωρεά ποικιλίας τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε εξυπηρετούμενους της ΑΡΣΙΣ- Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, με την δωρεά της αυτή, μερίμνησε για τους νέους πρόσφυγες 18-25 ετών, που διαμένουν στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της Οργάνωσης.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η LIDL-HELLAS στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.