Θέσεις Εργασίας

Θέση Οικονομικού Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Οικονομικό Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών)
 • Επαρκής εμπειρία σε κατάθεση, καταχώρηση και διαχείριση έργων στο σύστημα ΟΠΣ (άνω των 3 ετών)
 • Γνώσεις κατάρτισης, αναμόρφωσης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Εμπειρία σε τμήμα/ φορέα με οργανωμένο λογιστήριο
 • Γνώση λογιστικών προτύπων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών μέσα σε μία ομάδα

Εσωτερική Προκήρυξη του Οργανισμού

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης για την διοικητική  υποστήριξη  υπηρεσιών και δράσεων υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσμού  στη πόλη των Ιωαννίνων. Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει την παρακάτω θέση πλήρους απασχόλησης:

1 Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου / Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ,
 • Άδεια οδήγησης Β κατηγορίας,
 • Άριστη γνώση Η/Υ , Ms Office , Internet
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Τουλάχιστον 6 ετή προϋπηρεσία,
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία μέσα στον οργανισμό
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

7 Θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 7 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος  “ Gender and Protection Project in Epirus Region “.

Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στα Ιωάννινα σε συνεργασία με την Oxfam – Novib και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishpeiros@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» απασχόλησης, έως τις 09/06/2016 και ώρα 17:00.

Δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις εργασίας για Κοινοτικούς Διαμεσολαβητές εδώ και για Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές εδώ.