Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης «Team Leader» για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για να καλύψει μία θέση «Team Leader» για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Πέμπτη 20/01/2022. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο dpoathens@arsis.gr αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 8/22
Ημερομηνία: 12/01/2022

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη μιας θέσης παιδαγωγού για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) παιδαγωγό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή με εξαιρετική γνώση της Αραβικής γλώσσας για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος:

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλώσσας ΑΡΑΒΙΚΑ για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες & στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4817
Ημερομηνία: 03/01/2022

Η Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων & Ωραιοκάστρου προκηρύσσουν 2 θέσεις Διοικητικού Υπαλλήλου (εκ των οποίων η μία είναι θέση αντικατάστασης).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/01/2022, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης