Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού – Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area” σε συνεργασία με την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM) και πραγματοποιείται από 01/02/2017 μέχρι 31/05/2018, με στόχο την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για νέους και παιδιά προσφύγων καθώς και για τις οικογένειές τους στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (Πτολεμαίων 40).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» έως τις 31/3/2017 και ώρα 15:00.

– Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
– Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310526150

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 θέσεις Φροντιστή/Επιμελητή.

Θέση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών νοσηλευτικής, παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο τμήμα προμηθειών | Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας στο τμήμα προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Προτιμητέες οι Σχολές Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Λογιστικής).
 • Εμπειρία σε θέση σε τμήμα προμηθειών
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών προμηθειών
 • Εμπειρία στην καταγραφή τεχνικών προδιαγραφών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με προμηθευτές
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων