Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1086/21  

Ημερομηνία: 02/07/2021

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1085/21  

Ημερομηνία: 02/07/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/09/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επόπτη Στέγασης πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκ περιτροπής Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1084/21 

Ημερομηνία: 24/06/2021

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4119

Ημερομηνία: 23/06/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/08/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής Απασχόλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσης εργασίας διερμηνέα Παστού και Φαρσί στη ΘΗΒΑ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Παστού και Φαρσί στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Κυριακή 27/06/2021.