Θέσεις Εργασίας

Θέση για 1 Φροντιστή/Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 θέση Φροντιστή/Επιμελητή.

Θέση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών νοσηλευτικής, παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών.
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Θέσεις εργασίας στην ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα για τις δράσεις φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα αναζητά προσωπικό για δράσεις φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως τις 20/7/2017.
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Ενημέρωση θα λάβουν μόνο όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν στην διαδικασία της ατομικής συνέντευξης

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Θέση Οικονομικού Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Οικονομικό Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών)
 • Επαρκής εμπειρία σε κατάθεση, καταχώρηση και διαχείριση έργων στο σύστημα ΟΠΣ (άνω των 3 ετών)
 • Γνώσεις κατάρτισης, αναμόρφωσης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Εμπειρία σε τμήμα/ φορέα με οργανωμένο λογιστήριο
 • Γνώση λογιστικών προτύπων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών μέσα σε μία ομάδα

Εσωτερική Προκήρυξη του Οργανισμού

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης για την διοικητική  υποστήριξη  υπηρεσιών και δράσεων υποστήριξης του προσφυγικού πληθυσμού  στη πόλη των Ιωαννίνων. Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει την παρακάτω θέση πλήρους απασχόλησης:

1 Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου / Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ,
 • Άδεια οδήγησης Β κατηγορίας,
 • Άριστη γνώση Η/Υ , Ms Office , Internet
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Τουλάχιστον 6 ετή προϋπηρεσία,
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία μέσα στον οργανισμό
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.